Vesti

Modeli odluka za bolju primenu Zakona o ulaganjima

U cilju podrške lokalnim samoupravama, a da bi obezbedila bolju primenu Zakona o ulaganjima, Stalna konferencija gradova i opština pripremila je Model odluke o utvrđivanju investicionog programa i Model odluke o obrazovanju projektnog tima.

Ovi modeli izrađeni su u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - druga faza", koji sprovodi SKGO, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

 Model odluke o utvrđivanju investicionog programa
 Model odluke o obrazovanju projektnog tima