Vesti

Pronalazak partnera za projekat „Socijalna dimenzija sporta“

Opštinska asocijacija mikroregiona Nacionalni park Velikopoljska zainteresovana je za pronalazak partnera za projekat „Socijalna dimenzija sporta" u okviru poziva Evropa za građane - Poglavlje 2: Demokratski angažman i građansko učešće - Mera 2.2 Mreže gradova (http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/) i Erasmus+ sport, partnerska saradnja( http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships).

Na osnovu pet do šest događaja koji će biti organizovani u Velikopoljskoj, "Socijalna dimenzija sporta" je projekat koji nudi mogućnost za razmenu iskustava između osoba koje su uključene u svakodnevne fizičke, sportske i aktivnosti koje se tiču slobodnog vremena.

Kao idealni projektni partneri se traže gradovi i opštine, lokalni i regionalni organi vlasti, nevladine organizacije, sportski klubovi i druge organizacije koje se bave sportom, rekreacijom i aktivnostima u domenu slobodnog vremena. Partneri treba da imaju svoj identifikacioni kod na portalu učesnika (EU_LOGIN). Više o tome kako pristupiti identifikacionom kodu možete naći na sledećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/public/ecas-signup.cfm. Projekat će početi  implementaciju u julu 2017. godine.

Rok za pristupanje projektu je 20. februar 2017. godine. Kontakt osoba je Tomasz Szubak iz Predstavništva regije Velikopoljska, tomasz.czubak@wielkopolska.eu, kontakt telefon je +32 (0) 2 734 09 41.