Vesti

Državna pomoć u gradovima i opštinama

Konferencija „Državna pomoć u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji i evropski standardi" održana je u 14. februara 2017. godine, u Beogradu. Cilj konferencije bio je da se predstavnicima lokalne samouprave u Srbiji približe evropski standardi u oblasti državne pomoći sa posebnim osvrtom na iskustva gradova i opština u EU, ali i na nacionalne propise i pravila koja su lokalne samouprave obavezne da primenjuju.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić u uvodnom obraćanju istakao je da je Stalna konferencija prepoznala potrebu velikog broja lokalnih samouprava u Srbiji za otvaranjem teme i obezbeđivanjem podrške opštinama u oblasti dodele državne pomoći i najavio brojne aktivnosti na ovu temu. SKGO će do kraja godine organizovati i regionalne radionice na temu kontrole državne pomoći u lokalnoj samoupravi, gde će predstavnici gradskih i opštinskih administracija biti obučeni kako da pripreme i sprovedu različite aktivnosti, koje treba da budu usklađene sa pravilima za dodelu državne pomoći i programe za dodelu državne pomoći.

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija Andrijana Ćurčić istakla je da lokalne samouprave državnu pomoć najviše dodeljuju u oblasti zapošljavanja i samozapošljavanja, a navela je da je potrebno da kreiraju nove oblike pomoći koji podstiču kreativnost, inovativnost, pa i zaštitu životne sredine, što je veoma teško imajući u vidu veliki broj nezaposlenih. Po njenim rečima, iako je u većini slučajeva državna pomoć koju opštine dodeljuju male vrednosti i ne postoji obaveza da se prijavi, potrebno je da se i ta de minimis državna pomoć prijavi, kako ne bi došlo do preklapanja pomoći od strane više državnih organa i da je to jedan od načina da se zaštite lokalni budžeti.

Ovom prilikom, Helena Linde iz partnerske Asocijacije lokalnih i regionalnih vlasti Švedske (SALAR) govorila je o državnoj pomoći u zemljama Evropske unije iz perspektive lokalne samouprave, a Irena Marković iz Ministarstva finansija predstavila je „Priručnik za kontrolu državne pomoći u lokalnoj samoupravi". Priručnik je pripremila SKGO sa idejom da se kroz jednostavna uputstva, konkretne modele i primere pomogne prilikom usklađivanja sa nacionalnom i evropskom regulativom u oblasti kontrole državne pomoći, a samim tim i da se podrži implementacija pravila za dodelu državne pomoći na lokalnom nivou.

Vladimir Grujović, načelnik Uprave za lokalni ekonomski razvoj grada Čačka predstavio je Program lokalnog ekonomskog razvoja ovog grada.

U drugom delu skupa održan je sastanak Mreže SKGO za lokalne finansije u okviru koje je predstavljena „Analiza postojećeg sistema za pripremu i izvršenje budžeta" pripremljena u okviru projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornost u javnim finansijama", koji realizuje UNDP uz podršku Kraljevine Švedske, a gde je SKGO jedan od partnera u implementaciji.

Konferenciju je organizovala SKGO uz podršku programa „Institucionalna podrška SKGO - druga faza" koji finansijski podržava Švajcarska Konfederacija (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju - SDC) i programa ''Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - II faza" (finansira Vlada Švedske).