Vesti

Radionice „Zaštita od diskriminacije - prepoznavanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije u radu organa jedinica lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizuju regionalne radionice pod nazivom „Zaštita od diskriminacije - prepoznavanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije u radu organa jedinica lokalne samouprave". Radionice su namenjene načelnicima opštinskih/gradskih uprava, zamenicima načelnika i sekretarima skupštine opštine/grada, a nastale su iz potrebe da se u potpunosti primeni antidiskriminacioni pravni okvir i unaprede znanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

Učesnici radionice biće upoznati sa pojmom i oblicima diskriminacije, ulogom i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nadležnostima lokalne samouprave u kontekstu primene antidiskriminacionog zakonodavstva, kao i sa načinima reagovanja u konkretnim slučajevima, kroz prikaz relevantne prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Pored toga, učesnici će biti osposobljeni da prepoznaju diskriminaciju u svom poslovnom okruženju, utvrde kriterijume za identifikovanje diskriminacije u praksi i da reaguju u okviru svojih nadležnosti.

Radionice će biti održane u skladu sa sledećim rasporedom:

Prijavni formular je potrebno dostaviti faksom na broj 011/3220 566 ili putem elektronske pošte na adresu nina.nikolic@skgo.org . Svi troškovi učešća na radionici biće pokriveni, izuzev troškova prevoza i smeštaja, broj učesnika je ograničen. 

Za dodatne informacije Vaši saradnici mogu kontaktirati koordinatorku Centra za obuku SKGO Ninu Nikolić, putem telefona 011/3223 446; 064/870 3309, ili putem elektronske pošte na adresu nina.nikolic@skgo.org .