Vesti

Uvodna radionica u okviru paketa podrške u zaštiti životne sredine

Stalna konferencija gradova i opština, u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza" koji finansira Vlada Švedske, započela je implementaciju paketa podrške u oblasti zaštite životne sredine.

Naime, nakon aprilskog potpisivanja sporazuma o saradnji sa Zrenjaninom (koji je aplicirao za paket podrške zajedno sa opštinama Žitište, Sečanj i Novi Bečej), Kruševcem i Čajetinom, SKGO u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR) počela je realizaciju stručne podrške pomenutim lokalnim samoupravama u upravljanju otpadom, otpadnim vodama i snabdevanju vodom.

Sastanak unutar stručnog tima za implementaciju paketa podrške održan je 10. aprila 2017. godine, kada su dogovoreni pojedinačni koraci u procesu pripreme uvodne radionice. Nakon ovog sastanka, dan kasnije održana je početna radionica tima za implementaciju paketa podrške u oblasti zaštite životne sredine zajedno sa predstavnicima izabranih gradova i opština.

Nakon kratke prezentacije ciljeva programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza", predstavljanja učesnika i njihovih očekivanja ovim povodom, šef Odeljenja za komunalna i pitanja urbanizma i životne sredine SKGO Miodrag Gluščević predstavio je strukturu podrške SKGO i način implementacije paketa podrške. Tomas Nilu (Thomas Nylund), švedski ekspert, prezentovao je učesnicima CAF model (Common Assessment Framework) koji predstavlja zajednički okvir za podizanje kvaliteta rada u javnim administracijama odnosno alat za samoprocenu. Na kraju radionice dogovoreni su naredni koraci u okviru ove podrške.