Vesti

Održano 32. plenarno zasedanje Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope

U periodu od 27. do 30. marta 2017. godine, u Strazburu održano je 32. zasedanje Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, a opsta tema zasedanja bila je „Decentralizovana politika za uspešnu integraciju izbeglica".

Predsednica Kongresa Gudrun Mosler-Ternstrem na početku zasedanja podsetila je da lokalne i regionalne vlasti nose veliki deo javnih poslova i izrazila zabrinutost za situaciju u pojedinim državama, naročito u pogledu lokalne i regionalne demokratije. Ona je naglasila da su evropska demokratija i evropske vrednosti u opasnosti, i ukazala na situaciju u kojoj se izabrani gradonačelnici hapse i menjaju državnim službenicima, ovlašćenja centralizuju. U tom smislu, lokalni i regionalni predstavnici moraju se mobilisati, preduzeti zajedničke i konkretne aktivnosti ka razvoju lokalnih i regionalnih vlasti kao važan doprinos demokratskoj stabilnosti kontinenta.

U okviru oblasti Monitoringa lokalne i regionalne demokratije, Kongres je usvojio Izveštaj o situaciji gradonačelnika u Turskoj, kao i Preporuku i Rezoluciju, naročito u pogledu pritvora izabranih gradonačelnika i zamene gradonačelnicima koje su postavile centralne vlasti. Usvojeni su izveštaji o i preporuke o stanju lokalne i regionalne demokratije u Finskoj, Estoniji, Malti i Islandu. Kongres je prezentovao Izveštaj i usvojio Preporuku o lokalnim izborima u BiH i razmatrao Izveštaj o izborima u Narodnoj skupštini Autonomne teritorijalne jedinice Gaugazije. Kongres je usvojio Kontrolnu listu za usklađivanje sa međunarodnim standardima i najboljim praksama za prevenciju zloupotrebe administrativnih resursa tokom izbornog procesa na lokalnom i regionalnom nivou. Usvojeni su Rezolucija, Preporuka i razmotren Izveštaj na temu jačanja lokalne samouprave kroz direktnu primenu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi u nacionalnim pravnim sistemima.

U okviru oblasti Politički i institucionalni dijalog, govorili su: Joanih Kasoulides, ministar spoljnih poslova Kipra i predsedavajući Komitetom ministara Saveta Evrope, Tobjorn Jagland na temu lokalne i regionalne vlasti kao važnog dela rada Saveta Evrope, Mihail Korb, ministar javne uprave Estonije, Jon Gunarson, ministar saobraćaja i lokalne samouprave Islanda, Eduardo Kabrita, pomoćnik premijera Portugala, Jari Partanen, državni sekretar Ministarstva lokalne samouprave i javnih reformi Finske, Stefan Buontempo, sekretar za lokalnu samoupravu Skupštine Malta i Nils Muiznieks, komesar za ljudska prava Saveta Evrope.

U oblasti Migracija, Južno-mediteranskog partnerstva i borbe protiv diskriminacije Roma, usvojen je Izveštaj o ulozi lokalnih vlasti u prijemu i integraciji migranata i održana debata na temu suočavanja pograničnih regiona sa prilivom migranata koji bi trebalo da dobiju više EU sredstava. U okviru ove teme istaknuto je kao urgentno pitanje dece migranata bez pratnje. Održana je debata u Veću lokalnih vlasti na temu prijema maloletne dece migranata bez pratnje u evropskim gradovima, ističući težak položaj gradonačelnika koji su postali „zaštitnici" ove dece koje treba integrisati u drustvo. Predstavljene su pozitivne lokalne inicijative u ovom smislu. U kontekstu zasedanja, Kongres je pozvao delegacije iz Kraljevine Maroko i Republike Tunis, koji su se obratili Kongresu u okviru Južno-mediteranskog partnerstva. Usvojena je Deklaracija gradonačelnika i izabranih lokalnih i regionalnih predstavnika protiv terminološke odrednice „Cigani", koja se upotrebljava za Rome. Ona je upućena na potpis gradonačelnicima u toku zasedanja i u okviru mreže „Evropska alijansa lokalnih i regionalnih vlasti za inkluziju Roma i nomada".

U okviru oblasti Demokratska participacija i dobra uprava, obeleženo je 10 godina Evropske nedelje lokalne demokratije u okviru zasedanja. Takođe, velika pažnja usmerena je na učešće mladih u demokratskim procesima, prezentovana su pozitivna iskustva učešća konsultativnih saveta mladih, naročito u pogledu digitalnih tehnologija. Usvojen je Izveštaj koji sadrži set predloga za konkretne politike podrške mladim Evropljanima i njihovom pristupu autonomiji i radnom životu. U debatama su učestvovali mladi predstavnici iz 44 zemlje što je nastavak inicijative Kongresa za učešće mladih u odlučivanju na lokalnom i regionalnom nivou. I ove godine, mladi će razvijati lokalne projekte koji će biti sprovedeni između dva plenarna zasedanja. Takođe, Kongres je usvojio Izveštaj o javnim podacima za bolje javne usluge koji poziva na to da se javni podaci koriste bez pravnih i tehničkih ograničenja, kako bi se unapredila lokalna uprava, povećala transparentnost kao alat za borbu protiv korupcije. U tom smislu, lokalne samouprave treba da razviju strategije kako bi informacije iz baza podataka lokalnih vlasti bile otvorene za celokupnu populaciju, ali pod uslovom striktnog poštovanja zakona o privatnosti i zaštiti podataka.

Na zasedanju je učestvovala Delegacije Republike Srbije u Kongresu u sastavu: Zoran Perišić, odbornik u Skupštini grada Niša i šef delegacije, Jelena Trifunović, predsednica opštine Svrljig, Saša Paunović, predsednik opštine Paraćin, Minja Obradović, članica gradskog veća Kragujevca, Robert Fejstamer, predsednik opštine Kanjiža, Zoran Alimpić, odbornik u Skupštini grada Beograda, Dušica Davidović, odbornica u Skupštini grada Niša. Na zasedanju je učestvovao i predstavnik mladih Predrag Mijalković, poreski inspektor u gradu Pančevu, kao i predstavnici SKGO Đorđe Staničić, generalni sekretar i Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije i sekretarka Delegacije u Kongresu.