Vesti

Sastanak Mreže za GIS – Uspostavljanje informacionih sistema o prostoru

Sedmi sastanak Mreže za GIS SKGO održan je 12. aprila 2017. godine u Beogradu. Na sastanku ove najstarije SKGO mreže, koji je organizovan u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva saobraćaja i infrastrukture, prisustvovalo je više od 50 predstavnika gradova i opština, a tema skupa bila je uspostavljanje informacionih sistema o prostoru na nacionalnom i lokalnom nivou.

Ljiljana Živković, predstavnica Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture prisutnima je predstavila koncept informacionog sistema o stanju u prostoru, koji bi trebalo da se uspostavi na nacionalnom nivou, kao sastavni deo NIGP-a.

Nikola Krunić, ekspert iz IAUS-a predstavio je Analizu kapaciteta lokalnih samouprava za uspostavljanje i vođenje lokalnih informacionih sistema o prostoru. Analiza je pokazala da lokalne samouprave nisu započele da vode ove informacione sisteme, prvenstveno zbog toga što je Zakon o planiranju i izgradnji (ZPI) nedorečen u pogledu sadržaja ovih informacionih sistema. Analiza je pokazala da deo lokalnih GIS-ova može da se razvija u pravcu ispunjavanja obaveza u skladu sa ZPI, ali da je za njihov dalji razvoj potrebna saradnja sa ministarstvom i drugim organizacijama sa republičkog nivoa.

Prisutni su pozvani da daju svoje sugestije na predlog zaključaka i preporuka analize, koja će nakon usvajanja na Odboru za urbanizam SKGO biti prosleđena resornom ministarstvu.

U drugom delu sastanka predstavnici Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) predstavili su tekuće inicijative na uspostavljanju adresnog registra i registra stambenih zajednica. Održavanje ovih registara zahtevaće saradnju između lokalnih samouprava i RGZ-a, za koju je u načelu zaključeno da je sve bolja.

Sead Mašović iz Novog Pazara predstavio je prve rezultate uspostavljanja GIS-a u ovom gradu, dok je Aleksandar Matejević iz Aleksinca izneo iskustva ove opštine u korišćenju bespilotne letilice koju su nabavili za potrebe snimanja terena i ažuriranja GIS-a. Oba projekta rezultat su podrške Evropskog Progresa. Viktor Veljović iz Evropskog Progresa, najavio je novu fazu ovog projekta, koji će ponovo finansirati lokalne GIS-ove u gradovima i opštinama u Srbiji.

PPT Adresni registar >>>
PPT GIS Uvođenje GIS-a za grad Novi Pazar >>>
PPT IAUS analiza >>>
PPT Informacioni sistem o prostornom razvoju >>>
PPT Razvoj GIS-a u opštini Aleksinac >>>