Vesti

Regionalne obuke „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Savetom Evrope, a uz finansijsku podršku Evropske unije, organizuje osam trodnevnih regionalnih obuka „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi". Obuke se organizuju u cilju boljeg i potpunijeg usklađivanja gradskih i opštinskih uprava sa novinama koje donosi novi Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i uspostavljanja funkcije upravljanja ljudskim resursima na modernim principima.

Regionalne obuke su namenjene zaposlenima koji se direktno bave i baviće se poslovima vezanim za kadrovska pitanja i ljudske resurse (službenici koji se bave kadrovskim pitanjima i upravljanjem ljudskim resursima u lokalnoj upravi, načelnici opštinskih/gradskih uprava, članovi Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima).

Troškovi učešća na obuci, izuzev troškova prevoza i hotelskog smeštaja učesnika, biće pokriveni iz projektnih sredstava.

Raspored održavanja obuka:

Prijavni formular potrebno je dostaviti faksom na broj 011 3220 566 ili putem elektronske pošte na adresu edi.majstorovic@skgo.org .