Vesti

Počela realizacija programa Exchange 5

Stalna konferencija gradova i opština sa zadovoljstvom objavljuje da je 7. aprila 2017. godine počela realizacija pete faze programa Exchange. Program finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je korisnik u smislu indirektnog upravljanja sredstvima, dok je SKGO implementacioni partner. Veoma značajnu ulogu ima i Ministarstvo finansija (MFIN) s obzirom na sadržinu podrške i teme koje su velikim delom u nadležnosti ovog ministarstva. Ukupna vrednost donacije EU je 4,45 miliona evra, a predviđeno trajanje programa je tri godine.

Exchange 5 je namenjen gradovima i opštinama u Srbiji, kao podrška za efikasno upravljanje imovinom i podrška u strateškom planiranju i programskom budžetiranju. Glavni modaliteti podrške su dodeljivanje sredstava gradovima i opštinama putem grant šeme i tehnička pomoć. U tom smislu, pojedine programske aktivnosti dizajnirane su tako da obuhvataju sve lokalne samouprave u Srbiji, dok će u druge biti uključen samo ograničen broj izabranih po konkursu za konkretnu podršku.

I komponenta: Podrška za oblast upravljanja imovinom

U okviru prve komponente programa Exchange 5, biće podržana implementacija grant šeme usmerene na unapređenje upravljanja imovinom u gradovima i opštinama Srbije. Raspisivanje konkursa za dodelu grantova očekuje se sredinom 2017 godine. Predviđeno je da SKGO pruži podršku u svim fazama sprovođenja grant šeme, i to na horizontalnom nivou upravljanja u saradnji sa MFIN i MDULS, kao i u neposrednoj saradnji sa lokalnim samoupravama - korisnicima grantova.

Pored projektnih donacija kroz grant šemu, u okviru Programa planirana je i podrška za unapređenje opštinskih usluga u upravljanju imovinom za najmanje 20 gradova i opština koje pripadaju kategoriji nerazvijenih. Podrška će biti pružena u formi ekspertske tehničke pomoći koje nazivamo opštinskim paketima i koji će po svom obuhvatu biti posebno prilagođeni kapacitetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, budući da je namera da se u okviru Programa učini i iskorak kod ovakvih JLS da uspostave bar osnovne pretpostavke za sistem upravljanja imovinom. Dodeljivanje opštinskih paketa podrške biće organizovano takođe na konkursnom principu, ali uz jednostavnije proceduralne zahteve u drugoj godini sprovođenja Programa.

Kako bi se podigli kapaciteti i svest o važnosti i perspektivama efikasnog upravljanja javnom imovinom za lokalni razvoj na nivou Srbije, kroz ovu komponentu će biti realizovane regionalne obuke za upravljanje imovinom namenjene svim JLS u Srbiji.

II komponenta: Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalu

U okviru druge komponente Programa, gradovi i opštine će biti podržani u pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao važnog procesa šire reforme upravljanja javnim finansijama koja stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

Predviđena podrška lokalnim samoupravama u svim fazama budžetskog ciklusa tokom tri godine sprovođenja Programa će biti realizovana na osnovu metodologija Ministarstva finansija pri čemu SKGO ima i posebna zaduženja za koordiniranje, unapređenje i podršku gradovima i opštinama u Srbiji.

Na godišnjem nivou biće pripreman pregled i analiza Odluka o budžetu i Odluka o završnom računu lokalnih samouprava, biće realizovane radionice i regionalne obuke, kao i pripreman paket dokumenata i modela neophodnih za pravilnu primenu programskog budžetiranja u okviru izrade Odluka o budžetu i Odluka o završnom računu budžeta JLS, a sve uključujući i horizontalne teme kapitalnog i rodno odgovornog budžetiranja, kao i promocije izrade građanskih vodiča kroz budžet.

Pored ovoga, predviđena je i neposredna tehnička podrška za 12 lokalnih samouprava u procesu planiranja i budžetiranja radi testiranja unapređenih paketa dokumenata i pripreme preporuka zasnovanih na konkretnom uzorku.