Vesti

Predstavljanje programa Evropske unije

Stalna konferencija gradova i opština i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Vas pozivaju na skup "Programi Evropske unije u službi razvoja lokalne zajednice" koji će biti održan u sredu, 5. jula 2017. godine sa početkom u 11 časova, u Klubu narodnih poslanika (Tolstojeva 2, Beograd).

Na skupu će predstavnici kontakt tačaka za EU programe (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Ministarstvo kulture, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, i Fondacija Tempus) učesnicima predstaviti četiri EU programa - Evropa za građane i građanke, Kreativna Evropa, Erazmus plus i Evropski program za socijalne inovacije i zapošljavanje, u okviru kojih jedinice lokalne samouprave mogu da prijave predloge projekata i budu nosioci i/ili partneri na projektima.

Rok za potvrdu učešća na skupu je najkasnije do srede, 28. juna 2017. godine, do 12 časova, a prijavni formular je potrebno dostaviti faksom na broj 011 3221 215 ili elektronskim putem na euintegracije@skgo.org .

Obzirom na to da su kapaciteti prostorija u kojima se organizuje skup ograničeni, maksimalan broj učesnika na skupu je 100.

Kontakt osobe za dodatne informacije su Aleksandra Vukmirović, šefica Službe za evropske integracije SKGO i Ivan Božović, savetnik za evropske integracije (telefon 011/3223-446, euintegracije@skgo.or ).

Pozivno pismo, prijavni formular, agenda >>>