Vesti

Beograd, Kragujevac i Surdulica potpisali Pakt protiv seksualnog zlostavljanja dece

Gradovi Beograd i Kragujevac i opština Surdulica potpisali su 14. juna 2017. godine Pakt protiv seksualnog zlostavljanja dece, čiji je cilj širenje svesti o tom problemu i efikasnije delovanje lokalnih samouprava. Cilj potpisanog dokumenta je i podsticanje usluga koje će biti namenjene efikasnijoj zaštiti dece i sprečavanju seksualnog nasilja.

Pakt je potpisan u okviru zasedanja Komiteta za tekuće poslove Kongresa lokalnih i regionalnih vlast Saveta Evrope u Beogradu i kao deo kampanje "Jedno od petoro". 

Obraćajući se pred potpisivanje pakta članovima Kongresa, gradonačelnik Beograda Siniša Mali je naglasio da nijedno nasilje nad decom nije opravdano. „Nažalost, podaci nam pokazuju da su mnoga deca i dalje žrtve najrazličitijih oblika nasilja, među kojima je i seksualno, a seksualno nasilje ima ozbiljne fizičke i psihološke posledice i ostavlja žrtvi traume za ceo život. Moramo biti svesni da se nasilje može prevenirati i sprečiti, ali i da taj posao nije nimalo lak i zato na njemu institucije i pojedinci moraju blisko sarađivati", kazao je gradonačelnik Beograda. 

On je upozorio da je ćutanje okoline česta prateća pojava zlostavljanja dece i da se zato mora promeniti svest javnosti i shvatiti da su deca koja trpe nasilje problem celog društva. „Ne smemo okretati glavu kada sumnjamo ili znamo da dete trpi nasilje, već moramo biti odgovorni, delovati i prijaviti problem nadležnim institucijama. Deca su krhka i ranjiva, zavisna od odraslih, koji su tu da utiču na njihov pravilan rast i razvoj, i zato se moramo kao odrasli ponašati odgovorno. Grad Beograd, kao lokalna vlast, ima obavezu da štiti bezbednost i dobrobit sve dece koja žive na njegovoj teritoriji. Tu obavezu ispunjavamo tako što smo osnivači nekoliko ključnih institucija i različitih usluga koje neposredno i posredno štite decu od svih oblika nasilja", kazao je Mali. 

U tekstu Pakta navodi se da na ovaj način Beograd, Kragujevac i Surdulica pristupaju Paktu gradova i regiona i tako potvrđuje da će podizati svest građana o seksualnom iskorišćavanju i zloupotrebi dece i da će podsticati uspostavljanje usluga namenjenih zaštiti dece i sprečavanju seksualnog nasilja.

Akciju „Jedno od petoro" pokrenuo je Savet Evrope 2010. godine kako bi se rešio problem seksualnog nasilja nad decom, položaja dece u migrantskoj krizi, kršenja dečjih  prava i najtežih oblika nasilja. Cilj je da se postigne dalja implementacija Konvencije Saveta Evrope o zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, kao i da se podigne svest društva o stepenu nasilja nad decom.