Vesti

Porez na imovinu - novo izdanje FEFA i SKGO

FEFA i Stalna konferencija gradova i opština uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), a okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - druga faza", objavili su knjigu dr Dušana Vasiljevića „Porez na imovinu - međunarodna iskustva i praksa u Srbiji".

Knjiga je proizašla iz disertacije koju je autor odbranio na FEFA 2016. godine. Dr Vasiljević se u svojim istraživanjima naročito bavi lokalnim finansijama i sistemom lokalne samouprave u Srbiji i uporedno. On je jedan od vodećih stručnjaka u Srbiji za reformu poslovne klime i bio je angažovan i kao član radnih grupa Ministarstva finansija za izmene Zakona o porezima na imovinu. U ovoj knjizi, on traži odgovore na pitanja o tome koliko plaćamo porez na imovinu, da li je to previše ili premalo i kakav je značaj poreza na imovinu za lokalnu demokratiju, a kakav za fiskalni sistem.

Govoreći o knjizi, recenzenti ukazuju i na dobro izabranu uporednu praksu oporezivanja imovine i na obrazložene predloge za unapređenje ovog poreskog oblika u Srbiji, kako iz normativnog i ekonomskog ugla, tako i sa administrativnog stanovišta, najčešće zaboravljenog u poreskim analizama u Srbiji (prof. dr Milica Bisić), uz ocenu da je autor u ovom radu pokazao ne samo izvanredno poznavanje ekonomskih nego i pravnih instituta, ali i praktičnih problema koji nastaju u primeni postojećih zakonskih rešenja o porezu na imovinu u Srbiji (prof. dr Ilija Babić).

Preuzmite publikaciju >>>