Vesti

Unapređenje kvaliteta urbanističkih planova kroz inkluziju

U petak, 21. jula 2017. godine, u prostorijama SKGO u Beogradu, održan je okrugli sto „Unapređenje kvaliteta urbanističkih planova kroz inkluziju". SKGO ima nameru da organizuje seriju okruglih stolova na kojima bi se razgovaralo o mogućnostima unapređenja kvaliteta urbanističkih planova, a tema Inkluzije u urbanističkim planovima izabrana je kao prva tema okruglog stola.

Okrugli sto je organizovan u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektorom za prostorno i urbanističko planiranje. Učesnici okruglog stola bili su predstavnici lokalnih samouprava (članovi Odbora za urbanizam i stanovanje SKGO i glavni urbanisti), javna urbanistička preduzeća, predstavnici nezavisnih institucija (Zaštitnik građana, Pokrajinski ombudsman), nevladine organizacije i stručnjaci za pitanja inkluzije, rodne ravnopravnosti i dr.

Okrugli sto je otvorio pomoćnik ministra Đorđe Milić, koji je ukazao na to da će se teme unapređenja kvaliteta urbanističkih planova najviše obrađivati kroz buduću Nacionalnu strategiju urbanog razvoja. O inkluziji kao temi koja ima visoko mesto na globalnoj agendi kad je u pitanju urbani razvoj govorio je dr Siniša Trkulja iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Stvaranje inkluzivnih gradova zadatak je lokalnih samouprava i nacionalnih vlada jer proističe iz 11. cilja održivog razvoja UN.

Na okruglom stolu diskutovano je o tri aspekta inkluzije u urbanističkom planiranju: rodnoj ravnopravnosti, uključivanju marginalizovanih društvenih grupa i unapređenju pristupačnosti. O rodnim aspektima u urbanističkim planovima govorila je Milena Zindović iz JUP Šabac. Ona je predstavila početnu analizu mogućnosti uvođenja rodne perspektive u urbanističke planove, koju je izradila za potrebe SKGO ove godine. Okosnica diskusije u ovom delu okruglog stola bila je „univerzalni dizajn" i kako prilikom planiranja predvideti prostor koji će moći da koristi što veći broj korisnika, bez stvaranja dodatnih konflikata.

Aleksandar Ristić iz Zavoda za urbanizam Niš govorio je o iskustvima prilikom izrade planova za podstandardna Romska naselja u Beloj Palanci, a u okviru projekta TARI. Metodologija izrade ovih planova je podrazumevala uvođenje instituta „naseljskih odbora" kao vid uključivanja predstavnika lokalne Romske zajednice u svim fazama izrade plana.

Aleksandra Manić iz Pirota je govorila o iskustvima u izradi planske i projektne dokumentacije u ovom gradu, a u cilju obezbeđenje pristupačnosti osobama sa invaliditetom. U diskusiji koja je usledila nakon ove prezentacije razmatrano je koliko postojeći pravni okvir odgovara praksi odnosno, da li je neophodno da se Zakon o planiranju i izgradnji menja kako bi se obezbedio veći nivo poštovanja obaveza koje se tiču obezbeđivanja pristupačnosti javnim objektima i prostorima.

Prezentacija >>>
Pirot - grad pristupacan za sve >>>
Planovi detaljne regulacije naselja Vrbak, Midžor i Murica u Beloj Palanci >>>
Tema inkluzije u Novoj urbanoj agendi usvojenoj u Kitu oktobra 2016. godine >>>