Vesti

Samit gradonačelnika o prevenciji radikalizacije koja vodi ka nasilnom ekstremizmu

Kongres lokalnih I regionalnih vlasti i Evropski forum za urbanu bezbednost
"Savez evropskih gradova protiv nasilnog ekstremizma"
 
SAMIT GRADONAČELNIKA
o prevenciji radikalizacije koja vodi ka nasilnom ekstremizmu

domaćin: Gradonačelnik Barselone
15. novembar 2017. Barselona, Španija

Pariz, Brisel, Mančester, London... Mesec za mesecom svedoci smo više ekstremističkih napada širom Evrope, koji su već odneli stotine života. Radikalizacija, proces koji vodi takvom ispoljavanju nasilnog ekstremizma, obično počinje u središtima naših zajednica. Dok su represivne mere od vitalnog značaja, prevencija radikalizacije putem suočavanja sa uzrocima problema je neophodna za okončanje ekstremističkih napada. Kao akteri najbliži gradjanima, lokalne vlasti imaju stratešku ulogu u prepoznavanju radikalizovanog ponašanja u svojim zajednicama i u oblikovanju i implementiranju održivih akcija za doprinos prevenciji radikalizacije. Borba protiv radikalizacije zahteva strategije više institucija i organizacija", uključujući promociju interkulturalnog i interreligijskog dijaloga, prijavljivanje sumnjivih slučajeva radikalizacije i obezbedjivanje programa reintegracije za pomoć (potencijalnim) ekstremistima da napuste nasilni ekstremizam. Imajući u vidu jačanje lokalnih akcija, postoji potreba okupljanja posvećenih lokalnih donosioca odluka, kako bi se podigla svest o njihovoj jedinstvenoj ulozi i obezbedila konkretna podrška kroz razmenu najboljih praksi.

Od 2015. godine, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti i Evropski forum za urbanu sigurnost (Efus) okupljaju evropske gradonačelnike kako bi omogućili da se njihove potrebe i ideje čuju, razmene iskustva i ojačaju njihovi kapaciteti za prevenciju i suočavanje sa svim vrstama nasilnog ekstremizma. Kako bi obezbedili platformu za razmenu između gradova na političkom i, posledično, tehničkom nivou i mobilisali evropske lokalne i regionalne vlasti, u 2015. Kongres, Efus i gradovi Arhus i Roterdam osnovali su "Savez evropskih gradova protiv nasilnog ekstremizma", koji se okuplja svake godine u formi Samita gradonačelnika. Nakon dva uspešna skupa u Arhusu (2015.) i Roterdamu (2016.), okupljajući preko 100 lokalnih donosioca odluka, Treći Samit gradonačelnika biće organizovan od strane Kongresa, Efus-a i grada Barselone 15. novembra 2017. godine u Barseloni. Ovaj događaj biće jedinstvena prilika za nastavak aktivnosti na praćenju strategije navedene Roterdamskom deklaracijom (2016.), diskutovanje o izazovima i perspektivama u suprotstavljanju nasilnom ekstremizmu sa visoko obučenim ekspertima, razmenu dobrih praksi i uvid iz prve ruke u uticaj projekata prevencije tokom nekoliko terenskih obilazaka u gradu Barseloni. Opširnije informacije o različitim sesijama Samita biće Vam dostavljene uskoro.Na ovaj dogadjaj nadovezaće se Efus-ova internacionalna konferencija 15., 16. i 17. novembra. Očekuje se skoro 800 učesnika iz Evrope i šire, u cilju širenja njihovog znanja, iskustava i praksi. Jedinstven u ovojoj oblasti, ovaj dogadjaj je usmeren prema svima koji su uključeni u urbanu bezbednost: izabrani zvaničnici, javni službenici, nacionalna administracija, sudije, izvršne vlasti, socijalni radnici, istraživači i predstavnici privatnog sektora i civilnog društva (za više informacija i registraciju posetite http://efusconference2017.eu/ ).

Kongres poziva gradonačelnike iz 47 zemalja članica Saveta Evrope da uzmu učešće u Samitu. Ako želite da učestvujete, molimo Vas da kontaktirate sekretarijat Kongresa (email: congress.intercultural@coe.int ) najkasnije do 15. septembra 2017. Sekretarijat će obavestiti izabrane zvaničnike u najskorijem mogućem periodu nakon tog datuma o tome da li su stavljeni na listu učesnika. Simultani prevodi biće obezbeđeni na engleskom, francuskom i španskom jeziku.