Vesti

15. evropska nedelja regiona i gradova (ENRG)

Tema ovogodišnje Evropske nedelje regiona i gradova (prethodno Otvoreni dani) je „Regioni i gradovi za bolju budućnost", a biće organizovana 15. put po redu u periodu od 9. do 12. oktobra, u Briselu.

Debata o budućnosti Evrope je pokrenuta tokom obeležavanja godišnjice Rimskog sporazuma (u martu) i nastaviće se tokom cele 2017. godine. Evropska nedelja regiona i gradova biće prilika za regione i gradove EU da se uključe i doprinesu ovoj debati, kao i da svojim iskustvima i primerima iz svog ugla daju doprinos oblikovanju Evrope budućnosti. Tokom manifestacije biće razmatran Izveštaj o kohezionoj politici i Višegodišnji finansijski okvir Evropske unije 2020-2026. i na taj način predstavljaće ključnu platformu za prikupljanje i predstavljanje stavova regiona i gradova kako na ukupni budžet, tako i na nastupajuće zakonodavne predloge vezane za kohezionu politiku i ruralni razvoj.

Preko 130 seminara, radionica i sastanaka biće organizovano prateći jedan od tri zadata tematska pravca:

  1. Izgradnja otpornih regija i gradova - #LocalResilience. Ovaj tematski pravac će se fokusirati na ekonomske i socijalne efekte globalizacije i reakcije na promenu politika na EU, nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Među negativnim rizicima su (dalja) delokalizacija industrije, gubitak niskokvalifikovanih poslova, novi izvori zapošljavanja koji se uglavnom zasnivaju na uslugama i koji su nesigurni i loše plaćeni. Takođe, to će biti prilika da se predstave i prodiskutuju inovativni načini za podsticanje promena, a posebno o tome kako gradove u Evropi učiniti pametnijim i otpornijim.
  2. Regije i gradovi kao agenti promene - #TakeAction. Ovaj tematski pravac će razmotriti moguće prilagođavanje EU regionalne i urbane politike u narednih 5-10 godina, i podstaknuti opšte razmišljanje o EU iz perspektive regiona i gradova. Biće ponuđena platforma koja će ilustrovati efektivne doprinose EU regiona i gradova samom „evropskom projektu" i biće im omogućeno da pruže doprinos glavnoj političkoj debati paralelno sa procesom "Razmišljanja o Evropi" pokrenutom od strane Komiteta regiona. U okviru ovog pravca će takođe biti omogućena diskusija o dosadašnjim postignutim rezultatima i proceni učinka i koristi kohezione politike, posebno u pogledu smanjenja dispariteta, dok će se istovremeno razmatrati i njene buduće perspektive.
  3. Razmena znanja za postizanje rezultata - #SharingKnowledge. U okviru ovog pravca, regionalne i nacionalne vlasti koje implementiraju programe podržane od strane evropskih strukturnih i investicionih fondova imaju mogućnost da razmene iskustva i dobre prakse u vezi sa sprovođenjem programa tokom perioda 2014-2020. Ključna pitanja uključuju razmatranje načina za smanjenje administrativnog opterećenja korisnika kroz pojednostavljenja, kao i različitih mera za jačanje institucija i izgradnju administrativnih kapaciteta među administracijama na svim nivoima.

Diskusije sa stručnjcima će biti integrisane sa doprinosima akademske zajednice, kao i od učesnika iz zemalja koje nisu članice EU koje su zainteresovane za proces evropskih integracija, kako sa institucionalnog aspekta, tako i sa aspekta politika koje promovišu evropsku koheziju.

Učešće na skupu besplatno je za sve učesnike, a više informacija možete pronaći na vebsajtu: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm.

Prijavljivanje učešća elektronskim putem je omogućeno posredstvom internet prezentacije skupa. (Link za prijavljivanje: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/register.cfm )

Molimo vas da informaciju o učešću pošaljete i Stalnoj konferenciji gradova i opština - Službi za evropske integracije i međunarodnu saradnju na email: euintegracije@skgo.org .

POSTUPAK REGISTRACIJE

OPŠTA PRAVILA:

  • Učešće na ENRG je besplatno
  • Registracija za seminare u Briselu je otvorena do 30. septembra i obavlja se elektronskim putem
  • Pristup ENRG 2017. je moguć samo putem registracije. Važna napomena je da neće biti dozvoljena registracija na licu mesta.
  • Nije moguće uraditi grupnu registraciju
  • Nije moguće registrovati više osoba sa iste e-mail adrese

Korak 1: Izbor radionica

Idite na stranicu sa rasporedom radionica. (http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog ).

Možete pretraživati radionice putem agende po danima ili koristiti alatku "Search" da identifikuje događaje za koje ste zainteresovani: unesite ključne reči, teme, imena govornika, programske kodove ili datume. Možete i izabrati da vidite rezultate vaše pretrage po posebnim danima.

Kliknite na broj radionice kako biste pročitali opis radionice.

Izaberite one događaje na kojima želite da prisustvujete označavanjem odgovarajućeg polja.
Molim vas obratite pažnju: koristeći alatku za pretragu, vaš izbor će biti obrisan. Nemojte koristiti funkciju za pretragu jednom kada započnete izbor radionica, jer će biti izgubljen.

Možete izabrati koliko god radionica želite, ali treba uzeti u obzir početak i završetak svake radionice, kao i dostupnost radionica. Ne možete se registrovati za više radionica koje se odvijaju u istom trenutku.

Radionice koje su u potpunosti rezervisane su označene sledećim simbolom:

Korak 2: Registracija za izabrane radionice

Kada ste napravili svoj izbor radionice(a), molimo Vas kliknite na "Apply" u gornjem levom uglu (nemojte klinuti na My appications). Ukoiko ste odabrali radionice koje se održavaju u isto vreme, morate da kliknete na polje reset i počnete odabir ispočetka.

Na sledećoj stranici unesite Vašu email adresu i kliknite na "Submit".

Ukoliko ste prethodnih godina već uneli svoje lične podatke na vebsajt i ukoliko želite da se prijavite na druge radionice, sistem će prepoznati vašu email adresu i stoga možete preskočiti korak 3. Iz tog razloga, preporučujemo korišćenje jedne email adrese po osobi za registraciju.

Imajte na umu da nije moguće registrovati više osoba sa iste email adrese.

Korak 3: Lični podaci

Molimo Vas da popunite Vaše lične podatke. Imajte na umu da ćete morati da navedete podatke iz Vašeg pasoša iz bezbednosnih razloga.
Kada završite sa popunjavanjem formulara, kliknite na "Submit".

Korak 4: Prihvatanje zahteva

Dobićete automatsku poruku na email kojom se potvrđuje prijem Vašeg zahteva. Imajte na umu da ova automatska poruka nije potvrda o učešću.

Korak 5: Prihvatanje / odbijanje e-pošte

U roku od dve nedelje nakon podnošenja Vašeg zahteva za učešće na izabranoj radionici bićete obavešteni da li možete ili ne možete da prisustvujete odabranoj radionici. Primićete poseban email o prihvatanju ili odbijanju za svaki od Vaših zahteva.

Odluku o prihvatanju ili odbijanju Vašeg zahteva donosi organizator svake radionice i zavisi od različitih kriterijuma: broj mesta na raspolaganju, ciljane javnosti, uravnotežene zastupljenosti država i organizacija itd.

Obavezno redovno proveravajte i SPAM folder.
Takođe, klikom na "My Applications" uvek možete proverite status svojih zahteva.

Korak 6: Rezime radionica

Početkom oktobra dobićete email sa konačnim spiskom radionica gde će vam biti prikazan status (prihvaćeno / odbijeno).

Korak 7: Konačna potvrda

Nedelju dana pre ENRG dobićete poseban email koji sadrži bar kod Vaše akreditacije. Molim Vas odštampajte taj e-mail i pokažite ga na prijemnom pultu kako biste primili svoju propusnicu (vidi dole).

PROPUSNICE

Tokom ENRG, biće Vam potrebna lična propusnica za identifikaciju i u svrhu registracije, koja važi tokom celog događaja. Izdavanje propusnica će početi u ponedeljak, 9. oktobra, na dva prijemna pulta:

Dodatne informacije: 

Za vise informacija, kontaktirati sekretarijat Evropske nedelje regiona i gradova 2017:
E-adresa: contact@ewrc.eu . Telefon: +32(0)2 502 06 15

Ne zaboravite da na vreme rezervišete hotel!