Vesti

Podrška gradovima i opštinama za izradu planova javnog zdravlja

Odredbama Zakona o javnom zdravlju i Zakona o budžetskom sistemu jedinice lokalne samouprave su u obavezi da sačine plan javnog zdravlja, koji usvaja Skupština na predlog lokalnog saveta za zdravlje. Tim povodom, Ministarstvo zdravlja, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut" i Stalna konferencija gradova i opština, u cilju podrške gradovima i opštinama za izradu planova javnog zdravlja, organizuju cikluse radionica u periodu od septembra do decembra 2017. godine.

U tu svrhu pripremljen je i Priručnik za strateško planiranje javnog zdravlja na lokalnom nivou - Mapa puta i plakati sa ilustrovanim oblastima javnog zdravlja koji će biti uručeni učesnicima. Radionice će biti organizovane uz podršku projekta „Institucionalna podrška SKGO-druga faza" koji sprovodi SKGO, a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Planirana dinamika rada je sledeća:

  • I blok radionica - septembar 2017. godine. Rok za prijavu 13. septembar.

              - 18. septembar 2017. Novi Sad, Skupština grada, ul. Žarka Zrenjanina br 2 

              -  19. septembar 2017. Subotica, Velika Većnica, Gradska kuća, Trg slobode br. 1

              -  21. septembar 2017. Kraljevo, hotel Turist, trg Srpskih ratnika br. 1 

              -  22.septembar 2017 Niš, Institut za javno zdravlje Niš, Bulevar dr Zorana Djindjića br. 50

              -  25. septembar 2017. Beograd, Svečana sala Starog Dvora, ul. Dragoslava Jovanovića br. 2 

  • II blok radionica - oktobar 2017. godine
  • III blok radionica - novembar 2017. godine

Gradovi/opštine koji nemaju usvojen plan javnog zdravlja, pozvani su da učestvuju u procesu, a za učešće potrebno je imenovati koordinatora iz redova lokalne samouprave i radnu grupu zaduženu za strateško planiranje javnog zdravlja.

Popunjen formular za imenovanje potrebno je poslati elektronskim putem na ana.ilic@skgo.org  najkasnije do 7. septembra 2017. godine. Poziv za prvi blok radionica biće blagovremeno dostavljen.

Za više informacija zainteresovani se mogu obratiti sekretarki Odbora za zdravlje i socijalnu politiku Jasmini Tanasić, telefonom na broj 011/3223-446 ili elektronskim putem na jasmina.tanasic@skgo.org .

Prijavni formular >>>