Vesti

Podrška učešću mladih u razvoju lokalne samouprave

Međunarodna konferencija "Mladi u svim politikama na lokalnom nivou", održana je 10. oktobru u Domu omladine kao deo obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije (ENLD). SKGO je konferenciju organizovala u okviru projekta LADDER, koji koordinira Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA), a finansira Evropska unija.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić istakao je da je SKGO aktivno uključen u kreiranje omladinskih politika u Srbiji, jer na taj način želi da pomogne omladini da iskaže svoje mišljenje i da ga primeni u svojoj lokalnoj sredini. On je dodao da će SKGO nastaviti da radi na stvaranju mogućnosti i platforme za realizaciju različitih omladinskih politika, kako bi na taj način ideje mladih bile sprovedene u dela, u cilju razvoja lokalnih samouprava.

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević, rekao je da su Kancelarije za mlade važne jer se tako omladina može uključiti i iskazati svoje vizije za razvoj lokalne zajednice.

Pomoćnica ministra omladine i sporta Snežana Klašnja naglasila je da je važno da mladi budu u fokusu svih i da imaju mogućnost za kvalitetan rad jer je to način za njihov napredak u Srbiji.

Koordinatorka regionalnih programa Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju (ALDA) Stanka Parać Damjanović podvukla da je za tu asocijaciju primarni cilj da se mladi uključe i steknu liderske veštine da bi mogli da učestvuju u donošenju javnih politika na lokalnom nivou. Ona je dodala da program teži da podstakne saradnju lokalne zajednice sa Kancelarijama za mlade i da utiče na mlade da prepoznaju podsticajno okruženje u lokalnim sredinama.

Imajući u vidu brojne izazove koji su pred mladima - nezaposlenost, bezbednost, zdravlje, migracije itd., a u skladu sa ciljevima ENLD, fokus konferencije bio je na pitanjima organizacije i sprovođenja omladinske politike, kao horizontalne teme, na lokalnom nivou. Osnovni cilj ovog skupa je da se kroz dijalog republičkih i lokalnih vlasti, nevladinih organizacija i omladinskih radnika, otvori diskusija o zajedničkim ciljevima i zadacima vezanim za razvoj omladinske politike u lokalnoj zajednici, ali i na regionalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou.

O okviru trodnevnog obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije, međunarodna delegacija sačinjena od predstavnika iz više od 20 država, pored prisustva na konferenciji, će učestvovati i u radionicama i otvorenim razgovorima mladih sa predstavnicima lokalnih uprava Zrenjanina i Sremskih Karlovaca, a u cilju njihovog uključivanja u razvoj zajednice.