Vesti

Konferencija „Biomasa – potencijal za rast“

Skupština AP Vojvodine zajedno sa Skupštinom evropskih regija  i Nacionalnom Asocijacijom za biomasu (SERBIO), organizuje međunarodnu konferenciju „Biomasa - potencijal za rast", 16. i 17. novembra 2017. godine u Novom Sadu. Konferenciju će otvoriti ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije Branislav Nedimović, dok će se u uvodnom delu prisutnima obratiti Ištvan Pastor, predsednik Skupštine AP Vojvodine i Damir Zobenica, potpredsednik Skupštine evropskih regija i potpredsednik Skupštine AP Vojvodine.

Konferencija će biti održana u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, 16. novembra sa početkom u 10 časova, dok je 17. novembra planirana studijska poseta Toplani na biomasu u Sremskoj Mitrovici i Institutu za nizijsko šumarstvo u Kaću.  

Jedan od osnovnih ciljeva skupa je upoznavanja sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okvirima, umrežavanje domaćih i međunarodnih organizacija i kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije. Kako bi se dodatno podstakao razvoj sektora proizvodnje i korišćenja biomase u Srbiji i regionu, biće predstavljene analize poslovnog okruženja, primeri dobre prakse stranih kompanija i međunarodnih institucija.

Na skupu će učestvovati predstavnici državnih i pokrajinskih institucija, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Centralno evropske inicijative (CEI), Svetske asocijacije za biomasu (WBA), Nemačkog društva za međunarodu saradnju (GIZ) i Nemačke razvojne banke (KfW), jedinica lokalne samouprave, privrednih komora i asocijacija.

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti putem telefona 021/487-4334 ili elektronskim putem na biomasa@skupstinavojvodine.gov.rs.

 Dnevni red >>>