Vesti

Osnaživanjem lokalnih zajednica do efikasne inkluzije Roma

Stalna konferencija gradova i opština predstavila je u Beogradu 6. marta 2018. godine program „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", koji finansira Evropska unija. Ovaj trogodišnji program, ukupne vrednosti 4,2 miliona evra će kroz realizaciju tri komponente doprineti osnaživanju lokalnih zajednica za aktivno uključivanje sugrađana romske nacionalnosti u društvo. Romi, iako najbrojnija etnička zajednica, gde god da žive u Evropi dele iste probleme, i dalje su diskriminisani i u većem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština je ovom prilikom izjavio da se program finansira iz IPA 2016, kao i da su obezbeđena značajna sredstva, ali i da je predviđeno je da se poštuju izuzetno stroga pravila.

"Zbog toga je jako važno, pre svega molim kolege iz lokalnih samouprava koje će biti direktno uključeni u realizaciju ovih programa da na to obrate pažnju, jer će nam to biti jedno od merila uspeha i u izgradnji sopstvenih kapaciteta lokalnih samouprava", dodao je Staničić.

On je naveo da program ima tri komponente - unapređenje lokalnih, strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama, podrška sprovođenju mera za inkluziju Roma (grant šema vrednosti oko 2 miliona evra) i podrška u legalizaciji stambenih jedinica, izradi urbanističkih planova i projektno-tehničke dokumentacije za podstandardna romska naselja.

"I pored zakonodavnog i strateškog okvira u Srbiji, mislim da je za postizanje napretka u ovoj oblasti u budućnosti važna i jaka politička volja i operativna institucija koja će biti zadužena za sprovođenje strategije i strateškog plana", istakla je Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji.

Norčič Štamcar je navela da su pitanja inkluzije i položaja Roma neki od ključnih uslova u pregovaračkim poglavljima 19, koje se tiče socijalne politike i zapošljavanja i 23 - Pravosuđe i osnovna prava. Prema njenim rečima, EU je u projekte koji se tiču položaja i inkluzije romske zajednice uložila 11,4 miliona evra, a spremna je da za naredne projekte odobri još 20 miliona evra.

Evropska unija je partner Vladi Srbije u ovom važnom pitanju poboljšanja položaja romske zajednice, rekla je ona i naglasila da je veoma dobra saradnja i sa lokalnim samoupravama kroz saradnju sa SKGO. U nekim proteklim projektima, podsetila je Norčič Štamcar, povećan je broj pripadnika romske zajednice koji su upisani u matične knjige, dodeljeno je 1.000 stipendija za nastavak školovanja u srednjem obrazovanju.

Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja rekla je da će se mreža romskih koordinatora povećavati, razvijati i jačati uključujući njihovo povećanje broja sa ciljem da se sa sada 47 opština obuhvat poveća na više od 60 u skladu sa lokalnim potrebama.

U pregovaračkom poglavlju 23, postavljeni su standardi, a Srbija je donela Strategiju i akcioni plan za socijalno uključivanje Roma istakla je Stana Božović i dodala da prema popisu iz 2011. godine Romi čine 2,1 odsto populacije i da se radi o mladom stanovništvu.

Podsećajući na rezultate proteklih projekata, Božović je konstatovala da je zapošljavanje među najvećim problemima i da je na evidenciji nezaposlenih bilo 26.456 nezaposlenih Roma ili 4,3 odsto ukupno nezaposlenih. Mreža romskih koordinatora uspostavljena je u 47 lokalnih samouprava, a biće povećano na 60 u skladu sa potrebama opština, najavila je ona.

Duško Jovanović, zamenik predsednika Nacionalnog saveta Roma rekao je da Romi ne napuštaju Srbiju zbog kršenja ljudskih prava, već iz ekonomskih razloga. "Država sama ne može da rešava brojne probleme koje mi kao zajednica imamo, ali postoje međunarodni partneri koji očekuju pre svega inicijativu države, tu je i deo odgovornosti nas, kao romske zajednice", ističe Jovanović.

U Srbiji ima 600 nelegalnih, nehigijenskih naselja, rekao je Jovanović i ocenio da je ovaj projekat dobar, ali da mu je mana što je projekat. To znači da ima početak i kraj, a inkluzija Roma trebalo bi da bude posao države.

Ono što se pokazalo kao mana proteklih projekata je slaba koordinacija po vertikali, kao i slaba komunikacija, ukazao je Jovanović. Prema njegovim rečima, sada je uspostavljena veoma dobra komunikacija sa potpredsednicom Vlade Srbije Zoranom Mihajlović, Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalnom službom za zapošljavanje.

On je izjavio da je romsko pitanje važan segment poglavlja 23: „Ne bih voleo da Srbija ispuni sve uslove za članstvo u EU, a onda da se kaže da su Romi problem". Jovanović je rekao da je sa ministarkom Mihajlović dogovoreno da nema kvota za dalje školovanje romske dece, a da bi bilo dobro da mladi, obrazovani Romi stažiraju u državnim institucijama.

Program Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma >>>

Analiza stanja o postojećim lokalnim politikama, merama i mehanizmima za inkluziju Roma >>>

Prikaz aktivnosti i mera u jedinicama lokalne samouprave za inkluziju Roma i Romkinja >>>

Mobilni tim za inkluziju Roma Kragujevac >>>