Vesti

Održana sednica Predsedništva SKGO

Druga sednica Predsedništva SKGO održana je 27. marta 2018. godine. Sednicom je predsedavala Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora, a pored članova Predsedništva, u radu sednice učestvovali su i ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović i pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Mogić .

Ministar državne uprave i lokalne samouprave predstavio je najznačajnije novine koje su predviđene u    Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, ukazujući posebno na važna pitanja koja se odnose na reformu funkcionisanja rada mesnih zajednica i jačanje međuopštinske saradnje. U vezi sa tim naglašeno je da se predloženim izmenama podstiče saradnja između više opština u procesu realizacije kako izvornih tako, po prvi put, i poverenih poslova.  Za realizaciju ovakvog opredeljenja iz ovog Nacrta zakona istaknuto je i da je veoma važno da se usvoje izmene i dopune Zakona o državnoj upravi koji upotpunjuje pravni okvir za zajedničko obavljanje i poverenih poslova.

S druge strane, pomoćnik ministra Saša Mogić je ukazao da bi usvajanjem izmena Zakona o lokalnoj samoupravi konačno bila izvršena reforma funkcionisanja mesnih zajednica, posebno ističući da će lokalne samouprave dobiti veća ovlašćenja u ovoj oblasti.

U cilju što skorijeg usvajanja ovog značajnog zakona za funkcionisanje lokalne samouprave, Predsedništvo SKGO je pružilo podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u tom procesu i tako što je nakon sednice upućen dopis predsednici Vlade Republike Srbije sa molbom da se Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi stavi na dnevni red jedne od narednih sednica Vlade i da se nakon toga u formi Predloga uputi u proceduru Narodne skupštine RS. 

Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović predstavila je mere predviđene u Strategiji podsticanja rađanja i istakla da je finansijska pomoć porodicama sa decom koja je predviđena Strategijom podsticaja rađanja, usmerena na podsticaj rađanja trećeg i četvrtog deteta. U svom izlaganju, ministarka je naglasila da danas 52 odsto žena ima jedno dete, 40 odsto dvoje dece i samo osam odsto troje i više dece. Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom predvideo je da za svako prvo dete majke dobiju po 100.000 dinara. Zakon je stupio na snagu, ali će početi da se primenjuje od 1. jula. S druge strane, Strategija podsticanja rađanja predvidela je da za svako druge dete majke dve godine dobijaju po 10.000 dinara, za treće 12.000 dinara, a za četvrto 18.000 dinara narednih 10 godina.

Ministarka je podsetila da je prošle godine za projekte podsticanja rađanja 15 opština dobilo 130 miliona dinara. Budžetom je za ovu godinu, kako je rekla, predviđeno 566 miliona dinara, te će prednost u dobijanju sredstava imati projekti u kojima učestvuje više opština u cilju podsticanja rađanja.

U nastavku sednice članovi Predsedništva usvojili su Zapisnik sa prve, konstitutivne sednice, Izveštaj generalnog sekretara o radu u prethodnom periodu, kao i Odluku o ispravci Odluke o imenovanju članova odbora SKGO. Takođe, članovi Predsedništva su razmatrali aktivnosti koje je SKGO preduzela u cilju unapređenja teksta Nacrta zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Na kraju, Predsedništvo je razmatralo osnovne aktivnosti u vezi sa obeležavanjem 65. godina od osnivanja organizacije.

Odluka o imenovanju članova odbora SKGO >>>