Vesti

Održana konstitutivna sednica Odbora SKGO za zdravlje i socijalnu politiku

Odbor SKGO za zdravlje i socijalnu politiku, koga čini 20 gradova i opština, konstituisan je na sednici održanoj 11. aprila 2018. godine u Beogradu. Odborom predsedava opština Dimitrovgrad, sa predsednikom dr Vladicom Dimitrovim. Za zamenicu predsednika Odbora je jednoglasno izabrana dr Aleksandra Popović, predsednica opštine Surdulica. Odbor je usvojio plan rada za naredni period, koji podrazumeva održavanje još 2 sednice u tekućoj i 4 sednice u narednoj godini, koje će naizmenično biti posvećene oblasti zdravlja i socijalne politike. Na sednici je formirana i radna podgrupa Odbora za zdravlje. Sednici su prisustvovali i predstavnici resornih ministarstava i Crvenog krsta Srbije.

Dr Meho Mahmutović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja se obratio Odboru rečima da je SKGO kohezioni faktor koji povezuje centralni i lokalne nivoe vlasti i zahvaljujući tome mnoge teške odluke i problemi su rešavani na konstruktivan način i kompromisno. On je najavio nov Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji čeka na red za usvajanje u Skupštini i predstavio najvažnije novine koje se njime predviđaju. Najvažnije za lokalne samouprave je svakako preuzimanje osnivačkih prava nad svim ustanovama primarne zdravstvene zaštite, sem apoteka.Takođe je naglasio da Republika Srbija zadržava princip obaveznosti i solidarnosti u zdravstvenoj zaštiti, to jest da svi građani Srbije moraju biti osigurani po nekom osnovu, a da zdravstvenu uslugu koristi onaj kome je to potrebno, bez obzira na nivo ličnog izdvajanja za zdravstveno osiguranje.

Nenad Nerić, državni sekretar i Biljana Zekavica, načelnica Odeljenja za inspekcijski nadzor Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja naveli su da je Zakon o socijalnoj zaštiti do kraja juna u procesu izmena i dopuna, a da se procedura usvajanja očekuje do kraja godine. Glavne izmene se očekuju u dekoncentraciji inspekcijskog nadzora kroz novu organizaciju do nivoa okruga, uvođenju eksternih supervizora i oduzimanja prava Centrima za socijalni rad za vršenje usluga socijalne zaštite. Zakon će i dalje insistirati na pluralizmu i kvalitetu usluga i pluralizmu izvršilaca. Predviđa se i donošenje više podzakonskih akata, kao i usaglašavanje Zakona o socijalnoj zaštiti sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Zakonom o zapošljavanju.

Generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije, Vesna Milenović predstavila je aktivnosti na mobiizaciji dobrovoljnog davalaštva krvi, koje treba da doprinesu da se predupredi eventualni nedostatak krvi zbog organizacionih promena koje će nastati s primenom novog Zakona o transfuziologiji.