Vesti

Prezentacija i obuke za korišćenje Javnog budžetskog portala (JBP)

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa pilot gradovima/opštinama Velikim Gradištem,

Kruševcem, Raškom, Zrenjaninom, Novom Varoši, Suboticom, Pirotom, Belom Palankom, Blacem i Ljubovijom organizuje prezentacije i obuke za korišćenje Javnog budžetskog portala – JBP, koje su namenjene odbornicima navedenih gradova i opština.

Raspored održavanje prezentacija:

  • Veliko Gradište, 16.04.2018. godine
  • Kruševac, 17.04.2018. godine
  • Raška, 18.04.2018. godine
  • Zrenjanin, 19.04.2018. godine
  • Nova Varoš, 20.04.2018. godine
  • Subotica, 23.04.2018. godine
  • Pirot, 24.04.2018. godine
  • Bela Palanka, 25.04.2018. godine
  • Blace, 26.04.2018. godine
  • Ljubovija, 27.04.2018. godine

Izrada Javnog budžetskog portala je aktivnost projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj (UNDP), finansira Kraljevina Švedska, a na kome je SKGO jedan od nacionalnih partnera.

Komponenta projekta na kojoj je partner SKGO ima za cilj povećanje transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou, kroz promovisanje dobre prakse upravljanja javnim finansijama, uvođenjem portala za praćenje pripreme i izvršenja budžeta (javni budžetski portali – JBP) u 10 pilot lokalnih samouprava.

Aktivnosti ove komponente projekta su koncipirane ka razvoju sistema elektronskog izveštavanja za skupštine gradova/opština o lokalnim budžetima – odnosno javnih budžetskih portala. Razvoj javnih budžetskih portala u bar 10 lokalnih samouprava omogućiće odbornicima skupština gradova/opština da se angažuju u procesu pripreme budžeta mnogo ranije pre 1. novembra, kada obično počinje budžetski ciklus, putem doslednog praćenja pripreme i izvršenja budžeta tokom cele godine. Na ovaj način će im biti pružene detaljne informacije o izvršenju tekućeg budžeta i pripremi novog od veoma rane faze, kroz povezanost sa zvaničnim sistemom budžeta i odeljenjem za finansije, upravo preko javnih budžetskih portala.

Dnevni red >>>