Vesti

Konstitutivna sednica Odbora SKGO za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport

Sednica Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu biće održana u sredu 16. maja 2018. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, (Makedonska 22/VIII), sa početkom u 11 časova.

Na sednici Odbora biće predstavljen novi Zakon o prosvetnoj inspekciji, kao i modeli akata vezanih za mrežu škola i predškolskih ustanova, a u skladu sa nadležnostima lokalne samouprave, kao i druge novine iz oblasti obrazovanja i vaspitanja relevantne za lokalni nivo. U skladu sa temom, na sednicu su pozvani i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Odbor za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport je stalno radno telo SKGO za razmatranje pitanja iz oblasti - obrazovanja (uključujući nadležnosti lokalne samouprave u oblasti predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog obrazovanja, kao i obrazovanja odraslih), kulture (posebno u vezi sa pitanjem prepoznavanja potencijala i vrednovanja kulturnog nasleđa, razvoja kreativnih industrija i unapređenja efikasnosti i kvaliteta ustanova kulture), omladine (sa naglaskom na unapređenje rada kancelarija za mlade i strateškom planiranju u omladinskoj politici) i sporta (sa osvrtom na stvaranje boljeg i kvalitetnijeg sistema finansiranja sporta, kao i dostupnosti sporta različitim društvenim grupama i međuopštinske saradnje u delokrugu odbora i druga pitanja iz delokruga koje pokriva Odbor.

Rok za prijavu učešća je ponedeljak 14. maj 2018. godine, putem elektronske pošte na adresu: maja.knezevic@skgo.org.

Dnevni red >>>