Vesti

Održane obuke za koršćenje Javnog budžetskog portala

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je tokom aprila obuke za odbornike u 10 pilot gradova/opština za korišćenje Javnog budžetskog portala koji su razvijeni u okviru projekta „Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama“, koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za međunarodni razvoj (UNDP), finansira Kraljevina Švedska.

Komponenta projekta na kojoj je SKGO jedan od nacionalnih partnera na projektu, ima za cilj povećanje transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou, kroz promovisanje dobre prakse upravljanja javnim finansijama, uvođenjem portala za praćenje pripreme i izvršenja budžeta u Novoj Varoši, Subotici, Pirotu, Zrenjaninu, Kruševcu, Velikom Gradištu, Beloj Palanci, Raški, Blacu i Ljuboviji.

Aktivnosti ove komponente koncipirane su ka razvoju sistema elektronskog izveštavanja za skupštine gradova/opština o lokalnim budžetima – odnosno javnih budžetskih portala. Razvoj javnih budžetskih portala omogućiće odbornicima da se angažuju u procesu pripreme budžeta putem doslednog praćenja pripreme i izvršenja budžeta tokom cele godine.

Zahvaljujući projektnim aktivnostima, opštine Veliko Gradište i Ljubovija su napravile korak više, naime one su svoje budžetske portale objavile na opštinskim internet prezentacijama i time omogućile ne samo odbornicima, već i građanima, ali i drugim zainteresovanim stranama da prate izvršenje lokalnog budžeta.