Vesti

Konstituisan novi saziv Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju

Prva sednica Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju održana je u Beogradu 8. maja 2018. godine, a sednicom je predsedavao Ivan Bogdanović, predsednik opštine Lebane. U ovom sazivu Odbor ima 22 člana, a za zamenika predsednika Odbora izabrana je Ivana Joksimović, glavna urbanistkinja grada Leskovca. Izveštaj o radu odbora u prethodnom sazivu podnela je Snežana Isaković, članica Odbora iz gradske opštine Stari grad.

Odbor za urbanizam, stanovanje i izgradnju biće uključen u izradu Nacionalne strategije integralnog održivog urbanog razvoja – kao deo šire radne grupe, članovi Odbora moći će da daju sugestije prilikom definisanja ciljeva i prioriteta ove strategije. Dr Siniša Trkulja, ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je nosilac izrade ove strategije, članovima Odbora je predstavio strukturu ovog strateškog dokumenta kao i dinamiku izrade. Strategija će se oslanjati na sve najaktuelnije dokumente koji se tiču održivog urbanog razvoja na globalnom i evropskom nivou, a imaće direktne veze i sa drugim nacionalnim strategijama i politikama koje se istovremeno pripremaju u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (Nacionalna stambena strategija, Nacionalna arhitektonska strategija i dr).

Igor Miščević iz Stalne konferencije gradova i opština predstavio je članovima Odbora aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“. Članovi odbora su se posebno interesovali za mogućnost dobijanja podrške za ozakonjenje, kao i za pomoć u izradi urbanističkih planova za podstandardna romska naselja.

Na sednici Odbora su predstavljeni modeli lokalnih akata koji su neophodni za sprovođenje Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, a koje je SKGO pripremila u saradnji sa resornim ministarstvom. Radi se o odlukama koje omogućavaju jedinicama lokalne samouprave da sufinansiraju radove na investicionom održavanju stambenih zgrada. Ova problematika je veoma aktuelna u svim gradovima i opštinama, o čemu je posvedočio predsednik Odbora. Kao najveći izazovi u sprovođenju ovih odluka istaknuti su: nedovoljna zainteresovanost vlasnika stanova, nedostatak tehničke dokumentacije i loša finansijska situacija.

Izveštaj o radu odbora u prethodnom sazivu >>>

Modeli odluka >>>

Projekat „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ >>>