Vesti

Sastanak Mreže načelnika Odeljenja za urbanizam

Osmi sastanak Mreže načelnika Odeljenja za urbanizam je održan u utorak, 29. maja 2018. godine u Beogradu, uz učešće oko 100 članova mreže. Na dnevnom redu sastanka bile su aktuelne teme od značaja za rad odeljenja za urbanističke i građevinske poslove.

Ana Todorović i Vladan Dorić, predstavnici Sektora za građevinske poslove u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, članovima Mreže govorili su o projektu ažuriranja adresnog registra, o najavljenim izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, o ozakonjenju objekata i o unapređenju CEOP-a (sistem za izdavanje elektronskih građevinskih dozvola). Članovi Mreže dali su nekoliko konkretnih predloga za unapređenje CEOP-a, koji će biti uzeti u razmatranje prilikom sledećeg ažuriranja sistema.

Predstavnici Sektora za arhitektonsku i stambenu politiku, energetsku efikasnost i komunalne delatnosti, i Sektora za prostorno planiranje i urbanizam resornog ministarstva, predstavili su članovima Mreže tri nacionalna strateška dokumenta koji se trenuntno izrađuju: Nacionalnu stambenu strategiju su predstavili Svetlana Ristić i Nebojša Antešević, Nacionalnu arhitektonsku strategiju je predstavila Božana Lukić, a Siniša Trkulja je govorio o Nacionalnoj strategiji integralnog urbanog razvoja. Svi govornici su istakli značaj saradnje sa lokalnim samoupravama prilikom izrade i sprovođenja ovih strategija. Kako su dokumenti u različitim fazama izrade, JLS su pozvane da aktivno doprinesu procesu, kako kroz prikupljanje relevantnih podataka, tako i učešćem u javnim raspravama.

Ana Graovac i Žaklina Gligorijević su članovima Mreže predstavile najnoviju publikaciju SKGO „Kako do kvalitetnog urbanističkog plana po meri lokalne smaouprave“. Najavljeno je da će na osnovu ovog praktikuma uskoro biti organizovane radionice kojima će cilj biti osnaživanje lokalnih uprava da rukovode procesom pripreme urbanističkih planova.

Igor Miščević iz SKGO pozvao je članove Mreže da se prijave na otvoreni konkurs za bespovratno finansiranje izrade urbanističkih planova za neuslovna romska naselja. Na sastanku je pored detalja konkursa pojašnjeno i kakve prostorne intervencije će biti podržane kroz ovaj konkurs. Rok za podnošenje prijava je 15. jun 2018. godine.

Prezentacija – Ka strategiji održivog urbanog razvoja RS do 2030.g
Prezentacija – Podrška EU inkluziji Roma
Prezentacija – Nacionalna stambena strategija
Prezentacija – Nacionalna arhitektonska strategija
Prezentacija – Kako do kvalitetnog urbanističkog plana po meri lokalnih samouprava