Vesti

Održana Treća sednica Predsedništva SKGO

Treća sednica Predsedništva SKGO održana je 27. juna 2018. godine u Beogradu, u SKGO. Sednicom je predsedavala predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović.

Pre početka sednice, održana je svečana ceremonija potpisivanja Sporazuma o saradnji sa predstavnicima 10 odabranih opština i gradova iz Lebana, Vršca, Surdulice, Doljevca, Mladenovca, Pirota, Smederevske Palanke, Aranđelovca, Bečeja i Loznice u okviru programa „Podrška EU inkluziju Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira EU, a korisnik je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je SKGO partner za implementaciju i korisnik direktnog granta za Program. Potpisivanjem sporazuma o saradnji, odabranih 10 JLS će dobiti sveobuhvatan paket podrške za izradu i unapređenje strateških, finansijskih i institucionalnih mehanizama u sprovođenju mera socijalnog uključivanja Roma i Romkinja. Svečanom potpsivanju su prisustvovali Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije, Nenad Ivanišević, savetnik potpredsednice Vlade RS i ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i predsednik Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja i Nikolas Bizel, šef sektora operacija I iz Delegacije EU u Republici Srbiji.

O izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi…

U radnom delu sednice, pored članova Predsedništva prisustvovali su i predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Zoran Kasalović, državni sekretar i  Saša Mogić, pomoćnik ministra, kao i predsednik opštine Knić i predsednik Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport, Zoran Đorović.

Imajući u vidu da je 20. juna Narodna skupština Republike Srbije usvojila paket zakona Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za efikasniju, kvalitetniju i transparentniju, članovi Predsedništva su upoznati sa obavezama koje će opštine i gradovi imati kada stupe na snagu izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi. Saša Mogić, pomoćnik ministra, posebno je i istakao da će u implementaciji izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi, resorno ministarstvo u saradnji sa SKGO obezbediti značajnu podršku kroz izradu modela lokalnih akata koje treba uskladiti (prvenstveno Statut JLS, Poslovnik Skupštine opštine/grada, Odluka o mesnim zajednicama), a biće organizovane i regionalne prezentacije novog pravnog okvira i savetodavna pomoć lokalnim samoupravama.

O izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu…

Kako je radna verzija teksta Zakona o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu objavljena, Predsedništvo je diskutovalo o ključnim izmenama zakona i predlozima koje je ranije SKGO izradila u cilju poboljšanja ovog zakona i koji su našli svoje mesto u radnoj verziji teksta i zaključilo da podržava napore resornog ministarstva u cilju unapređenja postojećeg teksta Zakona o porezima na imovinu, kao i da će se rad na definisanju konačnih predloga nastaviti kroz aktivnosti u okviru SKGO Mreže načelnika lokalnih poreskih administracija, i u tom smislu prihvatilo predlog da se rezultati Mreže kao predlozi SKGO dostave Ministarstvu finansija koje radi na izradi teksta predloga izmena i dopuna Zakona o porezima na imovinu.

Inicijative Predsedništva SKGO

Članovi Predsedništva su razmatrali i dve inicijative koje je usvojio i uputio Odbor za obrazovanje, za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport. Prva inicijativa se odnosi na izmenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u smislu da se zakonom propiše mogućnost da JLS mogu da finansiraju troškove prevoza učenika srednjih škola iz budžeta lokalne samouprave. Druga inicijativa se odnosi na zakonsko regulisanje podsticajnih mera za talentovane učenike i studente na lokalnom nivou, u smislu da se zakonom propiše da se u budžetu JLS mogu planirati sredstva za mere podsticaja razvoja talentovanih učenika i studenata. Tokom rasprave, članovi Predsedništva su se složili da se druga inicijativa dopuni sa predlogom da se obuhvate i nastavnici osnovnih odnosno profesori srednjih škola, čiji su učenici ostvarili značajne rezultate na državnim i takmičenjima. U skladu sa tim, obe inicijative su usvojene i biće poslate Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.  

Usvojene odluke

Predsedništvo je usvojilo i nekoliko odluka, i to: Odluku o formiranju Mreže za komunalne delatnosti, Odluku o izmenama i dopunama odluke o formiranju Mreže poverenika za energetsku efikasnost, Odluku o usvajanju finansijskog izveštaja SKGO za 2017. godinu i rasporedu viška prihoda i Finansijski plan SKGO za 2018. godinu.

U okviru sednice, Predsedništvo je informisano o statusu članova/zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope, kao i o realizaciji projekta „Ažuriranje adresnog registra u Srbiji“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije, a realizuju ga Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Republički geodetski zavod i SKGO koja koordinira i pruža podršku JLS čija je uloga u ovom projektu od presudnog značaja.