Vesti

Sastanak Mreže načelnika gradskih i opštinskih uprava u Zrenjaninu

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je osmi sastanak Mreže SKGO načelnika uprava gradova i opština i uprava gradskih opština, na kom je bilo reči o usklađivanju lokalnih akata sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi. Domaćin sastanka bio je Grad Zrenjanin, a skup je održan u Baroknoj sali Gradske kuće, uz učešće više od stotinu načelnika lokalnih uprava. U radu Mreže učestvovali su i visoki predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - državni sekretar Zoran Kasalović i pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu Saša Mogić. 

Kasalović je istakao da je dosadašnja, decenijska primena Zakona o lokalnoj samoupravi, ukazala na potrebu da se određene njegove odredbe izmene i dopune. “U partnerskom odnosu, pre svega sa Stalnom konferencijom gradova i opština, kao i sa jedinicama loklane samouprave, pripremili smo predloge za izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je Narodna skupština usvojila i njegova primena je počela 28. juna ove godine. Zakon je transparentan i racionalan u radu jedinica lokalne samouprave i to je nešto što je i odrednica celokupne reforme javne uprave”, podvukao je Kasalović i dodao da je današnji skup u Zrenjaninu posvećen, pre svega, primeni Zakona o lokalnoj samoupravi, pošto Zakon predviđa da u roku od devet meseci bude implementiran u svim lokalnim samoupravama.

U ime domaćina, učesnike skupa pozdravio je zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac, istakavši da Grad Zrenjanin ima određene predloge u pogledu statuta gradova i opština i o načinu regulisanja rada mesnih zajednica. Istakao je veliki značaj skupa jer je to prilika da se direktno čuju predlozi predstavnika lokalnih samouprava koji će primenjivati novi zakon. Santovac je rekao da očekuje da se vrlo brzo, na nekoj od sednica gradske Skupštine, usvoji i novi Statut grada, samim tim i Odluka o mesnim zajednicama, u skladu s odredbama novog zakona.

Odmah po usvajanju Zakona, SKGO i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave su zajednički radili na pripremi modela lokalnih akata koje su jedinice lokalne samouprave u obavezi da usklade sa najnovijim izmenama. SKGO je pripremila i Model pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije grada/opštine/gradske opštine koji je takođe predstavljen na sastanku. Model bi trebalo da pomogne efikasnijem i efektivnijem radu gradskih, opštinskih inspekcija i njenom sveukupnom boljem funkcionisanju obzirom na resurse kojima raspolaže.

Sastanak mreže je organizovan u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – druga faza“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).