Vesti

Posebni elementi procene rizika komunalne inspekcije

Stalna konferencija gradova i opština-Savez gradova i opština (SKGO) je pripremila Model pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti jedinice lokalne samouprave u cilju pružanja normativne podrške gradova i opština u implementaciji Zakona o inspekcijskom nadzoru (član 9. stav 11. i član 10. stav 8.). Donošenjem ovog propisa jedinice lokalne samouprave, svojim komunalnim inspekcijama, omogućiće adekvatnu procenu rizika i određivanje prvenstva u aktivnostima inspekcijskog nadzora. 

U Modelu pravilnika data su moguća, a ne obavezna rešenja u ovoj oblasti, što znači da svaka jedinica lokalne samouprave može predvideti drugačija rešenja, odnosno prilagoditi i upodobiti Model pravilnika svojim specifičnostima, potrebama i propisima, naravno na osnovu i u okviru Zakona o inspekcijskom nadzoru i drugih zakona koji određuju i propisuju nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

Model pravilnika o posebnim elementima procene rizika .doc

Tokom izrade Modela pravilnika obavljene su konsultacije sa Republičkom koordinacionom komisijom za inspekcijski nadzor, brojnim komunalnim inspektorima iz gradova i opština, ekspertima iz oblasti inspekcijskog nadzora i procene rizika, kao i sa radnim telom SKGO, Mrežom načelnika uprava gradova i opština i uprava gradskih opština.

Za naše članice smo pripremili i  Metodologiju za postupak određivanja posebnih elemenata procene rizika i sprovođenje postupka procene rizika komunalne inspekcije iz izvorne nadležnosti jedinice lokalne samouprave koja bi trebala da pomogne u boljem razumevanju odredbi Modela pravilnika, odnosno njome se daju se smernice i bliže opisuje postupak i način određivanja posebnih elemenata za procenu rizika i sprovođenje postupka procene rizika.

Metodologija - odredjivanje posebnih elemenata procene rizika.docx

Pozivamo sve naše članice da se upoznaju sa predloženim tekstom pripremljenih modela i da ukoliko primete u njima suštinske nedostatke, dostave o tome informaciju SKGO na elektronsku adresu marko.tomasevic@skgo.org. U skladu sa potrebom i dobijenim informacijama, SKGO će izvršiti izmene i dopune predloženih modela, a o izvršenim izmenama i dopunama obavestiti sve članice i objaviti izmenjena dokumenta na vebsajtu SKGO. Model pravilnika je pripremljen u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – druga faza“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).