Vesti

Sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije održana u Rudnom

Treća sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije Stalne konferencije gradova i opština, na poziv kolga iz Kraljeva, održana je 7. septembra 2018. godine, u selu Rudno, na obroncima Golije, u Regionalnom centru za obuku pripadnika civilne zaštite, koji je deo uprave grada Kraljeva. Sednicom je predsedavao Saša Đorđević, predsednik opštine Gadžin Han i predsednik Odbora. Održavanje sednice Odbora organizovano je u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – druga faza“, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Na skupu su učestvovali i Ivan Karić, državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine republike Srbije, Dušan Jakovljević iz pokreta Let’s do it i Klara Danilović, sekretarka Odbora za urbanizam i stanovanje SKGO.

S obzirom na to da je SKGO aktivno učestvovala u radu Pregovaračke grupe za izradu Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27-životna srediina i klima, državni sekretar Ministarstva zaštite životne sredine i predsednik pregovaračke grupe Ivan Karić odazvao se pozivu SKGO i članovima Odbora predstavio postignute rezultate u dosadašnjem procesu pregovora. Gospodin Karić je izložio način na koji je pripremana pregovaračka pozicija, naročito istakavši izradu specifičnih planova implementacije za najzahtevnije direktive EU koje se odnose na upravljanje vodama, otpadnim vodama i otpadom. Izradom ovih planova procenjeno je koliko je finansijskih sredstava potrebno da bi se ove direktive sprovele u našoj zemlji, uz procenu vremenskog period koji je neophodan da se te direktive sprovedu. Ti periodi su ono što predstavlja poseban izazov u pregovaračkom procesu, jer Komisija EU treba da odobri ove rokove na osnovu argumentacije koja je ovom nacrtu pregovaračkog poglavlja izneta. Pored vremenske i finansijske dimenzije naših pregovora sa EU, administrativni kapaciteti na svim nivoima upravljanja u oblasti zaštite životne sredine su prepoznati kao ograničavajući faktor, tako da je u vremenu koje je pred nama neophodno ovom pitanju posvetiti punu pažnju.

Predsednik Odbora Saša Đorđević je još jednom podvukao problem malih opština i njihovih finansijskih ograničenja, što svakako treba imati u vidu kada se pregovara sa EU.  Gospodin Karić je, u tom smislu napomenuo, da je Pregovaračka grupa upravo ova ograničenja imala u vidu, kada su predloženi krajnji rokovi za implementaciju EU direktiva, ali je napomenuo da Evropska komisija očekuje da Srbija kroz proces pridruživanja unapredi svoje kapacitete, od administrativnih do finansijskih, tako da na adekvatan način obezbedi potrebna finansijska sredstva, od predpristupnih fondova EU, preko sopstvenih izvora, pa i povoljnih međunarodnih zajmova, a za realizaciju svih neophodnih projekata.

Članovi Odbora i gosti, upoznati su i sa primenom novih odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi koje omogućavaju gradovima i opštinama da unaprede dosadašnju praksu udruživanja. Nova zakonska rešenja, rezultat su inicijative pokrenute iz Kraljeva i Uba, uz podršku SKGO, UNDP, KUJU i MDULS i rezultat su dvogodišnjih aktivnosti ispoljenih kroz udruživanje opština i gradova u funkcionalne asocijacije na nivou rečnih slivova (SLIV) koje omogućavaju integrisanje skromnih kadrovskih i materijalnih kapaciteta lokalnih samouprava za efikasnije postupanje u vanrednim situacijama i njihovo veće angažovanje u raznim preventivnim aktivnostima. Na pomenutom primeru protokolarne saradnje gradova i opština u odnosu na zajedničke rizike, želja domaćina današnjeg skupa - grada Kraljeva koji je i idejni tvorac ovog tipa udruživanja je osnivanje zajedničke Uprave za vanredne situacije gradova i opština potpisnica. SKGO će kao i do sada dati i institucionalnu i projektnu podršku, ukoliko su predložena idejna rešenja u skladu sa zakonima i drugim propisima.

Septembar je mesec u kom se organizuju dva međunarodna događaja sa temama koje su vrlo bitne za unapređenje životne sredine i zdravih životnih navika, a koje se sprovode na lokalnom nivou. Iz tog razloga SKGO je pozvala svoje članice da učestvuju sprovođenju Svetskog dana čišćenja, koji se organizuje 15. septembra i Evropske nedelje mobilnosti, 16-22. septembra, sa posebnom akcijom - Dan bez automobila u gradovima i opštinama Srbije.

Dušan Jakovljević, koordinator akcije Svetskog dana čišćenja u Srbiji je predstavio dosadašnje rezultate ove akcije na globalnom nivou i izneo razloge zašto se Srbija uključuje u ovaj pokret. Podsetio je da je u Srbiji već ostojala slična akcija, koju je tada nadležno Ministarstvo za zaštitu životne sredine svesrdno pomagalo i sprovodilo i koja je ostvarila vidljive rezultate na lokalnom nivou, a zvala se „Očistimo Srbiju“. Akcija koja se sprovodi 15. septembra u stopedeset zemalja širom sveta, razlikuje po tome što je sprovodi nevladina organizacija, što nema nikakvu finansijsku podršku aktuelnog ministarstva nadležnog za životnu sredinu i što se zasniva na volonterskoj bazi svih učesnika. Pokret Let’s do it je sve svoje kapacitete stavio u funkciju stvaranja partnerstava koja mogu da pomognu uspešnoj realizaciji ove akcije, pa su tako i mnoge opštine i gradovi pokazali zainteresovanost za učešće u njoj.

Ono što je u prethodnih nekoliko godina postignuto kroz sprovođenje Evropske nedelje mobilnosti je vrlo impresivan rezultat. Aktivnosti se sprovode u više od 2000 gradova, kojima se pridružio i jedan broj gradova i opština iz Srbije. Neki od njih, a mogu se izdvojiti Pančevo i Kruševac, su bili vrlo uspešni, tako da su se svrstali u desetak najuspešnijih. Međutim, sprovođenjem strateških rešenja u oblasti mobilnosti  mnogo više su postigli evropski gradovi, nego u gradovi i opštine u Srbiji. Klara Danilović, savetnica  za oblast urbanizma i stanovanja SKGO, predstavila je mnoge pozitivne primere gradova koji su iskoristili pozitivan uticaj sprovođenja loklanih strategija mobilnosti i bitno unapredili saobraćajna rešenja, koja podrazumevaju veće uključivanje svih vidova saobraćaja koji smanjuje zagađenje, a naročito biciklističke staze, pešačke zone i veći broj električnih prevoznih sredstava. SKGO želi da se što je moguće veći broj gradova i opština u Srbiji uključi u ovogodišnju Evropsku nedelju mobilnosti, ali posebno apeluje na gradonačelnike i predsednike opština da se 21. septenbra uključe i ličnim primerom podrže akciju, tako što će tog dana na posao doći bez automobila (pešice, biciklom, javnim prevozom).

Svodeći lagano utiske o ovoj sednici Odbora, želimo da istaknemo gostoprimstvo kolega iz GU grada Kraljeva, njihovu posvećenost uspostavljanju Regionalnog centra za obuku pripadnika civilne zaštite i otvorenost prema svim gradovima i opštinama za saradnju i korišćenje ovog Centra za obuku pripadnika civilne zaštite širom Srbije.