Vesti

Novi paket podrške za rodnu ravnopravnost u opštini Aleksandrovac

Stalna konferencija gradova i opština organizovala je sastanak u opštini Aleksandrovac 30.10.2018. godine na kom je potpisana Evropska povelja za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, a bilo je reči i o planiranju paketa podrške za oblast rodne ravnopravnosti za opštinu Aleksandrovac. Lokalna uprava iskazala je spremnost i političku volju da unapredi svoju politiku i postupanje u ovoj značajnoj oblasti.

Osim predstavnika zainteresovane javnosti, sastanku su prisustvovale predstavnice nevladinog sektora Rasinskog okruga, kao i predsednik skupštine i načelnik opštinske uprave Aleksandrovac.

Predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac prilikom potpisivanja povelje je istakao: „Dužnost uprave je da obezbedi za sve građane život dostojan čoveka, te sa tom namerom potpisujem ovu povelju i očekujem njenu punu implementaciju“.

Radni deo sastanka održan je istog dana sa predstavnicima radne grupe na kom je tema bila diskusija i planiranje kakva im je podrška potrebna od SKGO kako bi se unapredilo stanje rodne ravnopravnosti u Aleksandrovcu i popravio kvalitet života građanki i građana.

Zaposleni su istakli da im je važno da u toku zajedničkog rada budu ugrađene lokalne specifičnosti I resursi koji već postoje u Aleksandrovcu. Isplanirane aktivnosti za narednu godinu su priprema Akcionog plana za sprovođenje Evropske povelje za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou kao i podrška da se ojačaju kapaciteti zaposlenih da odgovore na zakonsku obavezu o rodno odgovornom budžetiranju.

Evropska povelja na lokalnom nivou je dokument koji politički obavezuje, ali i praktičan  alat koji pomaže lokalnim upravama da u svoje politike ugrade princip rodne ravnopravnosti i ljudskih prava.

Podrška opštini Aleksandrovac će biti pružena u oviru programa Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu pridruživanja EU: unapređenje kvaliteta usluga, dijalog zaintereosvanih strana I efikasnost lokalne administracije. Cilj Programa je podrška i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pridruživanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i omogućavanje efikasnije lokalne administracije, u skladu sa principima dobre uprave i rodnom ravnopravnošću. Ovaj četvorogodišnji program koji finansira Vlada Švedske realizuje Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnim vlasti i regiona (SALAR).