Vesti

Deveti sastanak Mreže načelnika Odeljenja za urbanizam

Deveti sastanak Mreže načelnika Odeljenja za urbanizam održan je u hotelu M u Beogradu u petak, 30. novembra 2018. godine. Povod za održavanje ovog sastanka je nedavno usvajanje izmena i dopuna dva najvažnija propisa za delokruga rada Odeljenja za urbanizam: Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o ozakonjenju objekata.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture: Đorđe Milić, pomoćnik ministra za sektor urbanističkog i prostorno planiranja, Zoran Radosavljević, iz istog sektora i Vladan Dorić, iz Sektora za građevinske poslove, sprovođenje objedinjene procedure i ozakonjenje.

Osnovne izmene u Zakonu o planiranju i izgradnji predstavio je pomoćnik ministra, Đorđe Milić. Najviše reči je bilo o „e-prostoru“, koji će u narednom periodu biti uspostavljen radi efikasnijeg i transparetnijeg procesa izrade i usvajanja urbanističkih i prostornih planova. Pored toga, bilo je reči i o drugim značajnim izmenama, kao što su: osnivanje organizacione jedinice glavnog urbaniste, izmene u načinu izdavanja licenci i sl. SKGO je, u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, prilagodila Model Odluke o glavnom urbanisti, tako da je isti usklađen i sa drugim propisima koji uređuju sistem lokalne samouprave i lokalne službenike.

Odluka o glavnom urbanisti - Model 2018.docx

Veliko zanimanje prisutnih je izazvalo izlaganje gospodina Dorića, vezano za Zakon o ozakonjenju objekata. U skladu sa izmenama Zakona, građevinski inspektori više ne mogu donositi rešenja o rušenju u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata, već se postupak ozakonjenja pokreće isključivo po obaveštenju RGZ-a. Način izdavanja obaveštenja od strane RGZ-a još uvek nije dogovoren, i očekuje se da će ova faza sprovođenja zakona otpočeti početkom naredne godine. Gospodin Dorić je najavio formiranje radne grupe koja će utvrditi  način saradnje između opštinskih uprava i službi za katastar nepokretnosti.

Članovi Mreže za urbanizam su postavili pitanje da li su mišljenja koje je izdalo ministarstvo vezano za primenu Zakona o ozakonjenju objekata i dalje na snazi, i ako jesu, da ih MGSI o tome u narednom periodu zvanično obavesti.

SKGO je pripremila Model Odluke o javnim raspravama, u skladu sa izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi. Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da se prilikom usvajanja najvažnijih akata u lokalnoj samoupravi sprovode javne rasprave. U ove akte spadaju i prostorni i urbanistički planovi. Model Odluke detaljno uređuje postupak sprovođenja javne rasprave. Zoran Radosavljević iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pripremio je osvrt na ovaj Model odluke iz vizure Zakona o planiranju i izgradnji i pripradajućih podzakonskih akata. Javne rasprave, u skladu sa ovim modelom, sprovodile bi se o nacrtu Odluke o izradi plana. Članovi Mreže su iskazali bojazan da su kapaciteti u odeljenjima za sprovođenje ovih poslova ograničeni, ali su generalno pozdravili veće uključivanje javnosti u proces izrade urbanističkih planova.

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta Institucionalna podrška SKGO – treća faza, koji podržava Vlada Švajcarske

Prezentacije sa skupa:

Ozakonjenje, izmene i dopune.pptx

GIS servisi.pptx

Izmene i dopune ZPI.pptx

Priprema prostornih planova.pdf