Vesti

Javni poziv za izradu akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu 2019-2020

U sklopu projekta „Zajednička izrada Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu“, pozivaju se gradovi, opštine i gradske opštine da se prijave za izradu lokalnih akcionih planova Partnerstva za otvorenu upravu. Izabrane lokalne samouprave će dobiti besplatnu stručnu pomoć, koja će se sprovoditi u koordinaciji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Republika Srbija je članica međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (POU). Partnerstvo za otvorenu upravu je 2016. godine odlučilo da proširi svoje aktivnosti i na lokalni nivo vlasti. Jedan od glavnih razloga za širenje Partnerstva na lokalni nivo jeste činjenica da se najveći deo vladinih odluka sprovodi na lokalnom nivou, osim toga javna uprava i administracija je najbliža građanima na lokalnom nivou vlasti.

Vlada Republike Srbije je usvojila treći nacionalni Akcioni plan Partnerstva za otvorenu upravu, proces je vodilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a po prvi put akcioni plan je izrađen u potpunoj koordinaciji sa civilnim društvom. Ovakav pristup direktno je podržan od strane Partnerstva za otvorenu upravu i Svetske banke, kao donatora projekta: Zajednička izrada Akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu. Projekat realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva predvođen Građanskim inicijativama, a čine ga još i: Transparentnost Srbija, Edukacioni centar, Asocijacija onlajn medija, Narodni parlament i Medija reform centar.

Proširenjem na lokalni nivo vlasti, Partnerstvom za otvorenu upravu želi se iniciranje dijaloga između građana, civilnog društva, poslovnog sektora i javne uprave kako bi se podstakle aktivnosti koje predstavljaju odgovor na stvarne potrebe građana, što je jedan i od glavnih ciljeva inicijative. Kroz ovaj pristup,  predstavnici vlada, kao nacionalnog nivoa vlasti, imaju priliku da nauče i uvide kako se dešavaju promene u svakodnevnom životu građana, odnosno na lokalnom nivou. Isto tako, predstavnici lokalnih samouprava imaće mogućnost da uče iz iskustava države i vlade kako se sprovodi proces reformi na nacionalnom nivou.

Lokalna samouprava koja želi da se prijavi za izradu lokalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu treba da pošalje popunjenu prijavu Građanskim inicijativama zaključno do 18. januara 2019. godine, na adresu: civin@gradjanske.org. Dodatne informacije i kontakt: Ivan Grujić 060-3624017.

Više informacija: https://ogp.rs/vesti/javni-poziv-za-ucesce-lokalnih-samouprava-u-izradi-akcionih-planova-partnerstva-za-otvorenu-upravu-2019-2020-godine/