Vesti

Sastanak Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti u Savetu Evrope

Komitet za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti u Savetu Evrope sastao se u Beogradu, 7. februara 2019. godine, na poziv Saše Paunovića, predsednika opštine Paraćin i člana ovog Komiteta ispred Delegacije Republike Srbije u Kongresu. U organizaciji sastanka učestvovali su i grad Šabac i opštine Čajetina i Stari grad.

Neposredno pre sastanka, predsedavajući Komiteta za monitoring, Lin Verbek, zajedno sa izvestiocima Kongresa o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Srbiji, Luciom Krun (Holandija) i Sorenom Šumaherom (Nemačka), sastali su se s ministrom državne uprave uprave i lokalne samouprave, Brankom Ružićem. Oni su razgovarali o stanju lokalne i regionalne demokratije u zemlji i stepenu implementacije Preporuke i usvajanju Dodatnog protokola uz Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi (kao dela Preporuke), a koju je Kongres usvojio u oktobru 2017. godine. Verbek je naglasio da je potrebno doneti niz mera u pogledu implementacije Dodatnog protokola, dok je ministar naglasio da je pravilno funkcionisanje opština i učešće građana u kreiranju politike ključno za reformu javne uprave. Verbek je pozdravio spremnost ministra da razmotri mogućnost uključivanja u postmonitoring dijalog sa Kongresom kako bi se zajednički radilo na primeni Preporuke Kongresa, što bi predstavljao korak dalje u saradnji Vlade Srbije i Kongresa.

Sam sastanak Komiteta bio je posvećen raspravi i usvajanju nacrta izveštaja o lokalnoj i regionalnoj demokratiji u Poljskoj i Republici Moldaviji, kao i izvestaju o izborima za kantonalne skupštine Federacije BiH, a koji će biti podneti na usvajanje na plenarnom zasedanju Kogresa. Informativni izveštaj o lokalnim izborima u Poljskoj je takođe bio prezentovan. Jedna od tema sastanka bila je i rasprava o procedurama za monitoring u pogledu primene EPLS u BiH i Ruskoj Federaciji. Takođe, kao deo aktivnosti Kongresa na promociji ljudskih prava na lokalnom i regionalnom nivou, Komitet je raspravljao o temama koje će biti deo drugog izdanja Priručnika o ljudskim pravima. Prvo izdanje koje je objavljeno u novembru 2018. i podeljeno članovima, fokusirano je na pravo nediskriminacije izbeglica, trazioca azila i migranata, Roma i nomada i LGBT osoba.

Sastanku su, osim članova Komiteta, Saše Paunovića, predsednika opštine Paraćin i Roberta Fejstamera, predsednika opštine Kanjiža, prisustovali i ostali članovi Delegacije Republike Srbije u Kongresu: Matija Kovač, poslanik u Skupštini APV, Maja Sedlarević, poslanica u Skupštini APV, Dušica Davidović, odbornica Skupštine grada Niša, Vladan Vasić, gradonacelnik Pirota, kao i predstavnici SKGO u svojstvu Sekretarijata Delegacije. Za učesnike sastanka, organizovani su prijem u opštini Stari grad, svečana večera, kao i tura upoznavanja grada Beograda.

 Izveštaj na sajtu Saveta Evrope - https://www.coe.int/en/web/congress/-/meeting-of-the-monitoring-committee-in-serb-1