Vesti

Godišnji sastanak NALAS-a za upravljanje znanjem

Godišnji sastanak grupe za upravljanje znanjem organizacije Mreže asocijacije lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope – NALAS - (NALAS Knowledge Management Meeting) održan je od 13. do 15. februara 2019. godine u Beogradu i okupio je NALAS asistente za upravljanje znanjem iz asocijacija lokalnih vlasti, članica NALAS-a.

Prvi deo sastanka bio je usmeren na unapređenje kvaliteta usluga i proizvoda koje pruža NALAS Centar znanja za razvoj lokalne uprave i unapređenje znanja i širenja informacija u korist svih asocijacija lokalnih vlasti članica NALAS-a i njihovih članova.

“Nedavna anketa NALAS-a o zadovoljstvu članstvom otkrila je visok stepen zadovoljstva članova NALAS-a: preko 72% ispitanika ocenjuje korisnost NALAS-a kao visoku ili vrlo visoku. Po njihovom mišljenju, najkorisnije aktivnosti NALAS-a su umrežavanje, razmena znanja i lobiranje i mogućnost razmene iskustava i prakse“, rekla je Jelena Janevska, NALAS menadžer za znanje i komunikacije. Najcenjenija usluga je Quick Response, jedinstvena usluga koju pruža NALAS, uz doprinos NALAS asistenata za upravljanje znanjem.

U drugom delu godišnjeg sastanka održana je obuka na temu razvoja kapaciteta za komunikaciju, prezentacije i moderiranje. Učesnicima su prezentovana savremena znanja, veštine, saveti i “trikovi” iz ovih oblasti.

SKGO je na sastanku predstavljao Boško Nenadović, asistent za upravljanje znanjem NALAS.