Vesti

Evropi je potrebno da se više žena kandiduje za izbore

Uprkos izvesnom napretku na izborima, žene i dalje ostaju slabo zastupljene u politici - na svim nivoima. Dok proslavljamo Međunarodni dan žena, razmotrimo dokaze i identifikujmo potencijalne načine za buduće akcije.

Činjenice su takve kakve su, i one su ružne. Uprkos tome što neke zemlje usvajaju zakone koji povećavaju paritet, trenutno samo tri države članice EU imaju ženu na čelu vlade, a samo jedna trećina članova Evropskog parlamenta su žene.

Što se tiče evropskih lokalnih političara, u poslednjih 10 godina, udeo izabranih žena se pomerio sa 27 na 30%. Kao izabrani predstavnik, moram to da kažem: Evropa zaslužuje bolje. Ovaj nedostatak zastupljenosti ne može opstati.

Žene su većina među građanima. One su manjina među izabranim predstavnicima. Ova neprihvatljiva činjenica jasno je prikazana u nedavnoj studiji koju je sproveo Savet evropskih opština i regija (CEMR), koja pruža dubok i uznemirujući uvid u političku zastupljenost žena, bilo na lokalnom, regionalnom, nacionalnom ili čak evropskom nivou.

Ova duboka nejednakost možda vam se činila jasnom i pre studije. Ali sada kada imamo brojeve na papiru, niko ne može poreći činjenice. Posebno evropske političke partije ne mogu poreći realnost ove nejednake zastupljenosti.

Zato smo u ime evropskih lokalnih i regionalnih lidera i njihovih reprezentativnih asocijacija pokrenuli kampanju #Power2Her za žensko političko osnaživanje. Dakle, uoči izbora u EU u maju, pozivamo političke stranke da predlože žene kandidate i da ih podrže!

U mnogim regionima i gradovima, kao što su Umbrija, Madrid, Pariz, Bukurešt ili Sofija, žena na vlasti je realnost. U stvari, 8 glavnih gradova u EU ima gradonačelnicu. Krajnje je vreme da se takva stvarnost uobliči i širom Evrope. U Srbiji gradonačelnice upravljaju samo u 8 posto slučajeva.

Zašto je zastupljenost žena važna? Zato što je jednakost osnovno pravo. Zato što je demokratija važna. Zato što je pravedna raspodela moći važna. I zato što u Evropi verujemo da male devojčice imaju jednako pravo kao i dečaci da sanjaju da postanu predsednice, premijerke ili gradonačelnice. Uzori ne mogu biti samo muškarci.

Ali ne možemo se jednostavno osloniti samo na razmišljanje o željama. Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2018. godinu, najizazovnija rodna razlika je u političkom i ekonomskom osnaživanju. Po sadašnjoj stopi, potrebno je 107  i 2020 godine da se prevaziđu ove razlike. Ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija nas obavezuju da  moramo preduzeti mere.

Istorija je pokazala da će se premalo toga promeniti ako se zakoni ne promene. U zemljama u kojima su usvojeni zakoni o jednakosti stvari su se brzo promenile. Uzmimo, na primer, Francusku. Od 2013. godine, zakon predviđa da se kandidati za muškarce i žene pojavljuju naizmenično na stranačkim listama, što je poznato kao "vertikalni paritet", tako da žene ne završavaju na dnu liste. Rezultat je upečatljiv: kako nam pokazuje studija CEMR, na izborima 2008 samo 13% izabranih predstavnika su bile žene. U 2018. godini udeo žena porastao je na 50%!

Ali svi možemo da se ponašamo na svoj sopstveni način. U CEMR slična pravila važe i za naše glavno telo koje donosi odluke, što nam omogućava da postignemo jednaku zastupljenost.

Kao izabrani predstavnik, verujem da se društvima bolje upravlja kada žene i muškarci rade zajedno kako bi pronašli rešenja za svoje glasače. I jedni i drugi zaslužuju realno jednaka prava, kao što je sadržano u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Za sledeće izbore stranke bi trebalo da imaju mogućnost ili da promene ili da održe trenutnu političku strukturu. Promenimo model moći. Zbog demokratije: Evropi je potrebno više žena kandidata na izborima!

Stefano Bonaćini, 

predsednik regije Emilia Romanja (Italija) i Saveta Evropskih opština i regija (CEMR).

Tekst je pripremljen u okviru kampanje #Power2Her povodom 8.3.2019. Tekst je pripremljen i dostupan za sve evropske asocijacije lokalnih samouprava. Stalna konferencija gradova i opština u svom radu primenjuje principe rodne ravnopravnosti, te je i deo kampanje #Power2Her.

CEMR Infografik - Žene u politici