Vesti

Podrška izradi i sprovođenju planova javnog zdravlja u opštinama Borskog i Zaječarskog okruga

U cilju planiranja podrške gradovima i opštinama u izradi i sprovođenju planova javnog zdravlja, predstavnica Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) Jasmina Tanasić i Slađana Ristić, direktorka  Zavoda za javno zdravlje Timok sa saradnicima, krajem februara ove godine posetile su gradove i opštine Borskog i Zaječarskog okruga: Knjaževac, Bor, Boljevac, Sokobanju, Zaječar, Negotin, Kladovo. Navedene lokalne samouprave predstavljali su predsednici opština, zamenici gradonačelnika i predstavnici saveta za zdravlje. Tema razgovora bile su nadležnosti lokalnih samouprava u oblasti javnog zdravlja, posebno praćenje procesa izrade i usvajanja planova javnog zdravlja, kao i planiranje dalje podrške od strane SKGO i Zavoda za javno zdravlje Timok.

Opšti zaključak je da su aktivnosti vezane za nadležnosti u oblasti javnog zdravlja bitne za lokalne samouprave, a izrada planova javnog zdravlja predstavlja ne samo zakonsku obavezu, već i značajan preduslov za aktivniji angažman gradova i opština u poboljšanju kvaliteta života građana. Navedeni gradovi i opštine u velikoj meri bili su aktivni u prethodnom periodu: Sokobanja i Boljevac imaju usvojene planove, Knjaževac, Bor i Zaječar imaju izrađene slike zdravlja svojih lokalnih zajednica. Negotin je upravo formirao nov saziv Saveta za zdravlje i ulazi u proces izrade plana, kao i opština Golubac. Zaječar, Knjaževac i Sokobanja imaju na predlog svojih saveta za zdravlje i budžetske linije društvene brige za javno zdravlje, kojim finansiraju najvažnije javno-zdravstvene intervencije radi prevencije rizika po zdravlje stanovništva.

SKGO će do juna, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Timok, organizovati četiri radionice strateškog planiranja javnog zdravlja. Radionice će biti organizovane u cilju povezivanja, ujednačavanja i boljoj međuopštinskoj saradnji u oblasti razvoja politika javnog zdravlja gradova i opština Borskog i Zaječarskog okruga. Želja je da gradovi i opštine, uz pomoć kolega iz drugih opština koji su to već učinili, što pre dovrše započete planove javnog zdravlja, ojačaju svoje kapacitete i kao rezultat, udruženi, predlože i sprovedu prve projekte u ovoj oblasti.