Vesti

Objavljen NALAS izveštaj o fiskalnoj decentralizaciji za 2018. godinu

Mreža asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope (NALAS) objavila je Izveštaj o fiskalnoj decentralizaciji za 2018. godinu. Reč je o sedmom izdanju jednog od najuticajnijih NALAS-ovih dokumenata i rezultat je rada NALAS-ove Radne grupe za fiskalnu decentralizaciju. Svrha izveštaja je da se tvorcima javnih politika i analitičarima obezbede pouzdani uporedni podaci o opštinskim finansijama i najnovijim informacijama o fiskalnim odnosima između država u Jugoistočnoj Evropi.

Najzanimljiviji detalji izveštaja sažeti su u članku na NALAS-ovom web sajtu http://www.nalas.eu/News/FD_2018, a kompletan document možete preuzeti OVDE.