Vesti

Predstavljen novi projekat za upravljanje ljudskim resursima

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Savet Evrope na sastanku Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima koji je održan 12. marta 2019. godine, predstavili su projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza". Trogodišnji projekat finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a realizuju Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu, SKGO i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, sa ciljem da se uspostavi sistem za stručno usavršavanje zaposlenih u gradovima i opštinama u Srbiji. Ukupna vrednost projekta je četiri miliona evra.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je na sastanku Mreže kazao da se reforma javne uprave u Srbiji ne zasniva na kratkoročnim i površnim promenama.

„Promene su zahtevne i kompleksne s obzirom na to da sistem javne uprave podrazumeva oko 500.000 zaposlenih i odnosi se na sve republičke, pokrajinske i lokalne organe i javne službe, a bez javnih preduzeća", rekao je on. Ružić je ocenio da od načina na koji zaposleni u lokalnim samoupravama ostvaruju potrebe građana zavisi razvoj privrednog i društvenog života.

„Reforma javne uprave je visoko pozicionirana u kriterijumima za ulazak Srbije u Evropsku uniju", naveo je ministar.

Ružić je ukazao da će uspostavljanje sistema za stručno usavršavanje zaposlenih na lokalnom nivou omogućiti podsticajno okruženje i dodatnu motivaciju za njihov rad. "Suština reforme javne uprave su njeni nosioci, odnosno ljudi. Reforma nije moguća bez reforme onih koji je sprovode", dodao je ministar.

Šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper ocenio je da je izgradnja i unapređenje procesa upravljanja ljudskim resursima važna prekretnica za razvoj gradova i opština u Srbiji.

„Druga faza projekta je odgovor na rastuću potrebu za pružanjem podrške lokalnim samoupravama u reformisanju njihovog sistema upravljanja", naveo je on. Po njegovim rečima, implementacija projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi" omogućiće operativno upravljanje na lokalnom nivou.

„Jedan od najvažnijih stubova demokratije za koju se zalaže Savet Evrope je njena lokalna dimenzija s obzirom na to da su na lokalnom nivou demokratske vrednosti najdelotvornije", ocenio je Flesenkemper i dodao da će jačanje operativnih kapaciteta upravljanja karijerama zaposlenih na lokalnom nivou, kao i proširenje saradnje sa međunarodnim institucijama u toj oblasti, omogućiti efikasnije zadovoljenje različitih potreba građana.

Generalna direktorka za demokratiju u Saveta Evrope Snežana Samardžić Marković podsetila je da je projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi – druga faza" nastavak istoimenog projekta čija je realizacija počela 2016. godine, a sa ciljem podrške gradovima i opštinama u Srbiji u formiranju modernog službeničkog sistema.

„U prvoj fazi projekta već smo postigli značajne rezultate. Imali smo 20 pilot opština koje su unapredile svoje upravljanje ljudskim resursima, a pomogli smo Srbiji da razvije i Nacionalnu akademiju za javnu upravu", rekla je ona. Po njenim rečima, krajnji cilj projekta je da Srbija dobije transparentnu državnu i lokalnu administraciju koja je okrenuta ka pružanju najrazličitijih usluga građanima.

„Moramo da se pobrinemo da takav sistem svakodnevno funkcioniše u svim lokalnim samoupravama u Srbiji", ukazala je Samardžić Marković. Ona je navela da je građanima Srbije lokalna vlast prvo mesto u koje odlaze kada žele da reše svoje probleme, zbog čega je neophodno da ih tamo sačekaju stručni i odgovorni zaposleni.

„Na lokalnom nivou počinje poverenje građana u institucije i na najbolji način se utvrđuje kako demokratija funkcioniše", rekla je Samardžić Marković.

Šef II sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji Štefan Hudolin ocenio je da je Vlada Srbije kontinuirano posvećena reformi javne uprave na centralnom i lokalnom nivou.

On je ocenio da je lokalni nivo vlasti jako važan jer je velika većina zakonodavstva EU kroz kohezione fondove usmerena na lokalnu samoupravu.

„Za zemlje članice EU, kao i za one koje su njeni kandidati, administrativni kapaciteti i razvoj ljudskih resursa u jedinicama lokalne samouprave je od suštinskog značaja za ostvarivanje efikasne reforme", rekao je Hudolin.

Po njegovim rečima, u lokalnim samoupravama u Srbiji treba da se uspostave evropske vrednosti kao što su predvidljivost, odgovornost, transparentnost, finansijska stabilnost, kao i učešće građana u javnoj upravi.

„Upravljanje ljudskim resursima je osnovna funkcija svake organizacije. Ukoliko postoji adekvatno upravljanje u toj oblasti onda organizacija ima kvalifikovane ljude koji su motivisani za obavljanje svog posla", naveo je Hudolin.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić rekao je da će se uspostavljanjem sistema za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnim samoupravama podići kapacitet lokalne samouprave za pružanje usluga građanima, a sve u skladu sa Strategijom reforme javne uprave u Srbiji.

„Da bi mogao da se ostvari postavljen cilj naše zemlje da uđe u EU neophodno je da se oko 60 do 70 odsto evropskih vrednosti ostvari na lokalnom nivou vlasti u Srbiji", kazao je Staničić.

On je naveo da će u narednom periodu zaposleni u lokalnim samoupravama u Srbiji proći kroz obuke koje će im omogućiti efikasniji, transparentniji i bolji rad.