Vesti

Profesionalizacija upravljanja stambenim zgradama

U petak, 29. marta 2019. godine u Beogradu je održan Okrugli sto na kome su razmenjena iskustva u primeni Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Akcenat je stavljen na iskustva vezana za profesionalno upravljanje  stambenim zgradama. Naime, jedan od potpuno novih instituta u Zakonu, koji je usvojen krajem 2016. godine a počeo da se primenjuje od 2017. godine, je profesionalni upravnik stambene zgrade. Stalna konferencija gradova i opština, koja je učestvovala u pripremi ovog propisa, i pružala podršku gradovima i opštinama u prvim mesecima primene Zakona, okupila je glavne aktere u primeni Zakona na okruglom stolu sa ciljem da se provere do sada postignuti efekti donošenja propisa. Na okruglom stolu govorili su predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republičkog geodetskog zavoda, Privredne komore Srbije i Udruženja profesionalnih upravnika. Pored njih, svoja iskustva, ali i veliki broj dilema vezanih za primenu propisa, izneli su i predstavnici lokalnih samouprava.

Prema rečima predstavnice MGSI, najveći efekti postignuti su u registraciji stambenih zajednica. Do sada je registrovano preko 40.000 stambenih zajednica u gotovo svim opštinama i gradovima. Postoje tek 4 JLS u kojima nije registrovana ni jedna stambena zajednica. Profesionalni upravnici čine 1/3 ukupnog broja upravnika u svim registrovanim stambenim zajednicama u Srbiji. U odnosu na prošlu godinu, primećuje se pomak ka većoj profesionalizaciji u upravljanju, jer je u 2018. godini tek ¼ stambenih zgrada imala profesionalnog upravnika. Ove podatke je potvrdila i predstavnica RGZ, koja je izrazila veliko zadovoljstvo u pogledu funkcionisanja registra stambenih zajednica. Pohvaljena je i saradnja između registratora iz opština i gradova, MGSI i zaposlenih u RGZ koji su zaduženi za vođenje jedinstvene evidencije stambenih zajednica. Ova evidencija je sastavni deo portala Geosrbija, i svi podaci o stambenim zajednicama dostupni su svim zainteresovanima preko ovog portala. U narednom periodu, usled sprovođenja projekta ažuriranja adresnog registra, doći će do promene poslovnih imena nekih stambenih zajednica, o čemu će svi regsitratori biti obavešteni, u cilju usklađivanja podataka po službenoj dužnosti.

Predstavnici PKS govorili su o uspostavljenom registru profesionalnih upravnika. Konstatovano je da je broj licenciranih upravnika i dalje relativno mali tj, da postoji nešto više od 600 aktivno zaposlenih licenciranih upravnika. Ovaj broj nije dovoljan da zadovolji potrebe svih JLS. Predstavnici opština i gradova su ukazali na problem koji se javlja kod postavljanja prinudnih upravnika, to jest da profesionalni upravnici ne retko odbijaju rešenja o postavljanju za prinudne upravnike, iz opravdanih, ali nekad i iz neopravdanih razloga. Ovaj problem se javlja u većim urbanim sredinama, ali i u manjim opštinama, gde ne postoji ni jedan licencirani upravnik.

Tužilac suda časti pri Privrednoj komori Srbije, gospođa Miladinka Bodrožić, upoznala je prisutne sa načinom funkcionisanja suda časti. Ovaj sud deluje u oblasti profesionalnog upravljanja zgradama od kraja prošle godine, i do sada je pokrenut određeni broj postupaka, međutim, još nije bilo okončanih predmeta, a ni opštine nisu još uvek bile inicijatori postupaka.

Profesionalni upravnici su takođe izneli svoje viđenje problema u primeni Zakona, posebno u delu koji se odnosi na saradnju sa JLS. Konstatovan je nedostatak vršenja nadzora u sprovođenju zakona od strane nadležnih inspekcija, ali je ukazano i na to da se u zgradama sa manjim brojem posebnih delova, kod vršenja prinudne uprave javljaju veliki troškovi koji se ne mogu isplatiti organizatoru profesionalnog upravljanja za kratko vreme. Ukazano je i na to da u narednom periodu treba nastaviti edukaciju profesionalnih upravnika.

Svi prisutni na okruglom stolu iskazali su zadovoljstvo zbog uspostavljanja dijaloga i razmene iskustava u vezi primene Zakona, u nadi da će se nastaviti razgovori na ovu temu i u narednom periodu. Okrugli sto realizovan je u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji se realizuje uz podršku Švajcarske vlade.

Prezentacija RGZ - Registar stambenih jedinica