Vesti

Održana konferencija o Poglavlju 27 - zaštita životne sredine

Primena zakona i rešenja u oblasti ekologije, implementacija u domenu zaštite životne sredine biće težak proces, dugoročan, ali i pozitivan, i sigurno će imati srećan kraj, zaključak je konferencije "Poglavlje 27 - životna sredina: od politike do implementacije" u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština i Ministarstva zaštite životne sredine, uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Skup predstavlja deo aktivnosti u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

Učesnici konferencije saglasni su da ulaganje u ekologiju znači više investicija, više radnih mesta i zdraviju sredinu za našu decu.

„Za godinu i po uložili smo neverovatan trud da bismo videli gde smo i znali dijagnozu. Imamo perfektne ljude u ministarstvima, na fakultetima i institutima i krčimo put za lokalne samouprave kojima će biti neophodna pomoć u izradi tehničke dokumentacije. Sada kada je taj proces završen, plan je da do kraja godine Vlada Srbije usvoji nacrt pregovaračke pozicije Srbije za komplikovano Poglavlje 27. Srbija će u pregovarački proces ući bez laganja da ne bi kasnije morala da plaća penale za neispunjena obećanja“, istakao je Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine.

Za investicije u projekte u zaštiti životne sredine Srbiji će biti neophodno oko 15 milijardi evra i po sistematizaciji, umesto sadašnjih 250 biće potrebno 560 zaposlenih u Ministarstvu za zaštitu životne sredine.

"Neću se smiriti dok svaka opština ne bude imala bar jednog zaposlenog radnika, zaduženog da brine o životnom okruženju i inspektora koji će da kontroliše. Pozivam predstavnike lokalnih samouprava da traže pomoć ministarstva kada god im je potrebna i da rade na izradi projekate za zaštitu životne sredine, jer smo uspeli da obezbeđen povoljan kredit od 200 miliona evra i sada je potrebno pripremati neophodnu dokumentaciju“, zaključio je ministar Trivan.

Zaštita životne sredine je važan segment društvenog razvoja, a ne samo jedno od poglavlja na putu ka EU jer je reč o kvalitetu sredine u kojoj živimo, vodi i vazduhu koje konzumiramo. Važno je pomoći lokalnim samoupravama u jačanju kapaciteta za dalji rad na projektima, jer preko dve trećine procesa koji se tiču EU integracija, tiču se lokalnih samouprava.

 

„Od januara sledeće godine politika zapošljavanja biće relaksiranija i primenjivaće se novi koncept zapošljavanja, što će omogućiti lokalnim samoupravama da zaposle stručnjake koji će brinuti o zaštiti životne sredine i preuzmu odgovornost za realizovanje projekata iz te oblasti. Postojaće i mogućnost udruživanja dve ili više lokalnih jednica, pa će tako nekoliko njih moći da naprave zajedničku deponiju“, izjavio je Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave.

Ambasador Švedske u Srbiji Jan Lundin pohvalio je vrlo uspešan rad Ministarstva za zaštitu životne sredine i to sa malim sredstvima.

"Put do evropskih standarda u zaštiti životne sredine je dug, posebno zbog ograničenih sredstava. Treba koristiti znanje koje postoji. Mi u Švedskoj imamo već iskustvo i prošli smo kroz ono što vi sad prolazite. I mi želimo da podelimo naša iskustva sa vama. Veliki izazov je na lokalnoj administraciji, potrebni su ljudi, a nekad i čisto tehnička rešenja. Podržavam pozitivan put, a biće još puno investicija u ovoj oblasti“, zaključio je Jan Lundin, ambasador Švedske u Beogradu.

Ambasada Švedske u Beogradu trećinu svog budžeta troši za rad na zaštiti životne sredine u Srbiji, a ova skandinavska zemlja Srbiji pruža podršku i kroz svoja iskustva, predstavlja primer dobre prakse i već je prošla sve ono što Srbiju čeka u oblasti ekologije. Veliki deo sredstava Vlada Švedske je izdvojila za projekte o otpadnim vodama u Kruševcu, Zrenjaninu, Leskovcu, Golupcu i Čačku.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je jedina asocijacija lokalnih samouprava u regionu koja je izradila analize uticaja u procesu pristupnih pregovora sa EU, što dodatno pomaže lokalnim samoupravama da odgovore na izazove u pogledu zaštite životne sredine tokom pregovaračkog procesa.

 „Želјa nam je da vidimo na koji način može da se implementira sve što se tiče lokalne samouprave u kontekstu poglavlјa 27. Naša organizacija učestvovala je u izradi uredbe o naknadama za zaštitu životne sredine i spremna je da se uključi u rešavanje otvorenih pitanja da bi se obezbedila nedostajuća sredstva u ovoj ključnoj oblasti. Upravo imajući u vidu da će biti neophodna ogromna sredstva da bi se ispunili zahtevi EU o zaštiti okoline, to nas podstiče da identifikujemo probleme i pokušamo da ih rešimo. SKGO je do sada uradila analizu uticaja 14 poglavlja na lokalnu sredinu i one se koriste kao primeri dobre prakse, a svakako ćemo i ubuduće izrađivati priručnike i pripremati obuke za stručne kadrove za zaštitu okoline u lokalnim samoupravama“, istakao je Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština.