Vesti

Generalna skupština NALAS - Ekonomski rast moguć samo uz aktivnu ulogu lokalne samouprave

U Skoplju je 11. aprila 2019. godine, održana 14. generalna skupština NALAS, koja je okupila preko 70 gradonačelnika, opštinskih stručnjaka i asocijacija lokalnih vlasti iz 12 zemalja članica iz regiona jugoistočne Evrope. Predstavnici SKGO na skupu bili su Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora i Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja.

Na otvaranju skupa prisutnima su se obratili: Darko Fras, predsednik NALAS, Petre Šilegov, gradonačelnik Skoplja, prvi potpredsednik NALAS, Sibille Suter Tejada, ambasadorka Švajcarske u Severnoj Makedoniji i Johan Van Den Hout, potpredsednik Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Prema rečima Darka Frasa, predsednika NALAS-a, glavna tema diskusije ove godine je pozicija lokalnih samouprava i njihovih asocijacija u regionalnoj agendi, posebno Berlinski proces i tzv. Regionalni ekonomski prostor kao njegov glavni rezultat. Iako je ovo uglavnom bila vežba planiranja od strane centralne vlasti - odozgo prema dole - koju su vodili RCC i CEFTA i koju su podržavali Evropska komisija, Berlinski proces i Vlada Poljske, konačno se otvorila mogućnost da se predaju preporuke za predstojeći Samit u Poznanu, koji bi trebalo da se održi tokom juna/jula 2019. S tim u vezi, posebno je istaknuto da su ova dva dana velika prilika da se razmisli i formuliše jasna poruka koja će biti predata u Poznanu, i istovremeno podsetio da će nakon sednice skupštine delegati imati inspirativno terensko putovanje u opštinu Veles u cilju upoznavanja i sagledavanja izazova na terenu i stvarnih potencijala lokalnih samouprava da doprinesu Agendi ekonomskog rasta.

Sibille Suter Tejada, ambasadorka Švajcarske u Severnoj Makedoniji, rekla je: „NALAS je postao relevantan akter i pristalica izveštaja o decentralizaciji u jugoistočnoj Evropi. NALAS igra važnu ulogu u predstavljanju lokalnih vlasti u cilju dobijanja odgovarajuće pozicije u procesu evropskih integracija, a u isto vreme daje moć asocijacijama lokalnih vlasti kao promotorima i zaštitnicima lokalne demokratije“.

Delegati su razmotrili rad NALAS-a u 2018. godini i plan rada za 2019. godinu, usvojili finansijski i revizorski izveštaj NALAS-a za 2018. godinu i razgovarali o ulozi gradova kao pokretača ekonomskog rasta i učvrstili napore NALAS u uvođenju rodne perspektive na lokalnom nivou, jednoglasno usvajajući predložene amandmane na Statut NALAS koji teži ravnopravnoj zastupljenosti i rodnoj ravnopravnosti na svim nivoima.

Na Skupštini je za novog predsednika NALAS izabran Petre Šilegov, gradonačelnik Skoplja, koji će, na osnovu rotacionog sistema, voditi Mrežu u narednoj godini. U svom obraćanju, novi predsednik NALAS-a je posebno istakao da u narednom periodu očekuje da se aktivnije krene napred u mnoge procese koji su važni za asocijacije članice NALAS, naročito u proces decentralizacije i fiskalne decentralizacije. Takođe, brojnim aktivnostima nastojaćemo da spojimo asocijacije lokalnih vlasti Albanije, a posle majskih izbora u Grčkoj cilj nam je da se obezbedi i članstvo grčkim asocijacijama jedinica lokalne samouprave. Shodno tome, pred nama je dinamičan period, napori ZELS i NALAS će olakšati posao gradonačelnicima – rekao je Šilegov.

Dušanka Golubović, predsednica SKGO i gradonačelnica Sombora izabrana je za trećeg potpredsedavajućeg u narednom mandatu.

U okviru konferencije „Gradovi kao pokretači ekonomskog rasta - vizija 2030“ delegati NALAS imali su studijsku posetu u gradu Velesu, čiji je domaćin bio gradonačelnik Velesa Ace Kocevski. U uvodnom obraćanju, gradonačelnik Kocevski je predstavio strategiju „Veles pametan grad - Strategija razvoja 2019-2030“ sa posebnim osvrtom zašto grad Veles treba da postane pametan grad. Nakon toga, organizovana je panel diskusija sa predstavnicima lokalnih vlasti, privatnog sektora i nevladinih organizacija. Naglašena je važnost saradnje između različitih nivoa vlasti, privatnog i civilnog sektora.

Tokom dvodnevne konferencije „Gradovi kao pokretači ekonomskog rasta - vizija 2030“, koju su organizovali NALAS i Program partnerstva Svetske banke u Austriji, jedna je od retkih prilika da lokalni izabrani zvaničnici i praktičari lokalne samouprave iz Jugoistočne Evrope posmatraju decentralizaciju iz šire perspektive razvoja i prakse razmene i da znaju kako da poboljšaju javne usluge. Učesnici konferencije bili su u prilici da daju doprinos na jednoj od 4 paralelne sesije koje su pokrivale sledeće oblasti: 1) pametni gradovi, digitalizacija za lokalni ekonomski razvoj; 2) inovativne strategije i alati za planiranje i kreiranje održivih gradova; 3) planiranje održive urbane mobilnosti i održiva energija i klimatsko planiranje – pokretači razvoja i održivog rasta i 4) učešće građana u gradovima. Ovaj događaj imao je za cilj da doprinese pozicioniranju lokalnih vlasti kao važnih pokretača rasta u agendi regionalne saradnje.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici SKGO, kao i kolege iz lokalne samouprave Niša, Subotice, Kruševca, Pančeva, Beograda i Novog Sada.

NALAS je osnovan 2001. godine, okuplja 14 asocijacija lokalne samouprave iz regiona jugoistočne Evrope, koje predstavljaju približno 9000 gradova i opština. Sedište organizacije je u Skoplju.