Vesti

Regionalne obuke o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme:

  • Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i
  1. Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova, kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja.

Regionalne obuke će se održati u skladu sa sledećim rasporedom:

  • 14. i 15. maj – Leskovac
  • 16. i 17. maj – Niš
  • 21. i 22. maj – Kragujevac
  • 23. i 24. maj – Veliko Gradište (Srebrno jezero)
  • 27. i 28. maj – Novi Sad
  • 4. i 5. jun – Čajetina (Zlatibor)

datumi za obuke u Šapcu i Beogradu biće naknadno objavljeni.

Obuke su namenjene za zaposlene na poslovima upravljanja ljudskim resursima, a s obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravu i ljudske resurse na mejl milos.mucok@skgo.org ili pozivom na 064/870-3382.