Vesti

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) je, u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019.“, koji sprovodi u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike i SKGO, a koji podržava Vlada Švajcarske, raspisalo Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje ( http://mduls.gov.rs/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-uspostavljanje-i-unapredjenje-medjuopstinske-saradnje).

Javni poziv je otvoren za sve projekte koji podržavaju međuopštinsku saradnju kroz uspostavljanje zajedničkih organa, službi, preduzeća, ustanova i drugih organizacija, u skladu sa zakonom i statutom, a u cilju efikasnije organizacije rada, unapređenja usluga i kvaliteta života zajednice. Međuopštinsku saradnju, kroz razmenu iskustava, tehničku ili institucionalni podršku i jačanje kapaciteta, mogu da uspostave sve one lokalne samouprave koje u njoj pronalaze ekonomski, kulturni, socijalni ili drugi zajednički interes.

Krajnji rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 26. jun 2019. godine, do 15 časova.

Javni poziv biće predstavljen i na Info-danu koji će biti održan u Beogradu u Hotelu „M“ (Bulevar oslobođenja 56a) 4. juna 2019. godine sa početkom u 11 časova. Na njemu će detaljno biti predstavljene Smernice za podnošenje prijava na Javni konkurs, kao i modeli sporazuma o međuopštinskoj saradnji koje je izradila SKGO, u saradnji sa MDULS

Učešće predstavnika opština i gradova na info-danu može se prijaviti do 30. maja, elektronskom poštom na: sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.

Poziv - Info dan Javni konkurs za prjekte MOS-04.06.2019..pdf

Dnevni red-Info dan 04.06.2019.pdf