Vesti

Novo naselje u Bujanovcu dobija urbanistički plan

Radionica povodom izrade urbanističkog plana održana je 14. juna sa stanovnicima romskog naselja „Novo naselje“ u Bujanovcu. Više od 30 građana diskutovalo je o planiranim rešenjima za njihovo naselje, od kojih su posebno istaknute površine za javne namene (dečija igrališta, zelene površine i objekti za okupljanje zajednice).

Takođe, kao važan segment diskusije bila je i širina postojećih saobraćajnica i mogućnosti za njihovo proširenje uz minimalno rušenje postojećih objekata na terenu. Obrađivač plana je upoznao prisutne sa budućim koracima razrade plana, kao i sa činjenicom da će se zajedničke radionice nastaviti i u narednom periodu, čime će svi zainteresovani dobiti priliku da daju svoje sugestije na buduća planska rešenja.

Izradu plana detaljne regulacije ‘’Novo Naselje’’ u Bujanovcu, finansira Evropska unija u okviru programa ‘’Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma’’, a uz tehničku podršku Stalne konferencije gradova i opština.