Vesti

Obuka ''Novi pristupi i metodologije u upravljanju javnom imovinom'' u Rumi

Izgradnja kapaciteta u oblasti upravljanja javnom imovinom zaposlenih u opštinama Stara Pazova i Ruma, jedna je od aktivnosti koja će se realizovati kroz projekat „Integrisani pristup upravljanju javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma” .

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Na obuci ''Novi pristupi i metodologije u upravljanju javnom imovinom'' održanoj 26. juna u Gradskoj kući u Rumi, dvanaest službenika Opštinske uprave Ruma, imali su priliku da unaprede svoja znanja o najvažnijim zakonskim okvirima u oblasti upisa prava javne svojine JLS, primerima dobre prakse upravljanja opštinskom imovinom u Srbiji i u regionu, kao i o obaveznim podacima evidencije javne imovine.

Posebna pažnja posvećena je primerima dobre prakse u organizaciji terenskog popisa opštinske imovine i baze podataka javne imovine JLS.

U okviru ovog projekta planirano je realizovanje šest obuka iz oblasti upravljanja javnom imovinom, tri obuke u Rumi i tri u Staroj Pazovi, uspostavljanje opštinskih centara za integraciju podataka o javnoj imovini, razvoj i unapređenje softverskih rešenja, kao i izrada portfolija izabranih prioriteta u svrhu bolje informisanosti potencijalnih investitora i javnosti o opštinskoj javnoj imovini i predstavljanja investicionih razvojnih modela.

Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju lokalne ekonomije putem integrisanog upravljanja javnom svojinom u opštinama Stara Pazovi i Ruma.