Vesti

Radionica o jačanju lokalnog investicionog ambijenta

Radionica „Jačanje lokalnog investicionog ambijenta“ održana je 18. juna 2019. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Na događaju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, SKGO i Ministarstva privrede, a tema je prvenstveno bila interesantna zaposlenima na poslovima lokalnog ekonomskog razvoja, urbanizma, pravnih poslova i sl.

Ovom prilikom pokrenute su brojne teme o instrumentima podrške lokalnom i investicionom ambijentu, kao što su državni instrumenti za privlačenje investicija, zakonodavni okvir, a posebno Zakon o ulaganjima, kao i propisi i drugi osnovi koji obezbeđuje primenu navedenih instrumenata. Takođe su predstavljeni postupci pripreme i upravljanja ugovora o dodeli sredstava, kao i tema realizacije programa podrške lokalnom ekonomskom razvoju.

Učesnici su imali priliku da se bliže upoznaju sa ukupnim efektima dodele sredstava podsticaja, a kroz primer iz prakse i sa finansijskim efektima.  Na radionici je posebno istaknut značaj finansijskih podsticaja kao najuticajnijih instrumenata na ekonomski efekat, kao i važnost izrade Programa lokalnog ekonomskog razvoja.

Poseban deo radionice je obuhvatio rad na predlozima izmena i dopuna Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojim se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti.

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.