Vesti

Zajednički sastanak mreže eko-poverenika i mreže LPA SKGO

U Sava Centru je 12. jula 2019. godine održan zajednički sastanak SKGO Mreža eko-poverenika i načelnika lokalnih poreskih administracija. Tema sastanka bila je predstavljanje tri pravilnika kojima se operacionalizuje uvođenje novog načina obračuna Naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, koja je propisana Zakonom o nakadama za korišćenje javnih dobara.

Učesnicima sastanka su predočeni razlozi za uvođenje nove Naknade i objašnjen novi osnov za njen obračun. Nova Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine se svojom suštinom i načinom obračuna svodi na naknadu za zagađenje, što u mnogome menja karakter ove naknade, njen opseg, kao i način obračuna.

Učesnici skupa su u više navrata iskazali svoje neslaganje sa načinom na koji je propisana ova naknada, počev od zakona, do samih pravilnika. Najbitniji rezultat neuključivanja LPA u donošenje propisa ogleda se u neusaglašenosti izmedu samih propisa i korišćene terminologije, neprilagođenosti postojećem sistemu poreske administracije i propisa koji regulišu taj sistem, nedostatku baza podataka za predložena rešenja, bez adekvatnog predloga kako do neophodnih podataka doći.

Najveća zamerka i nepoznanica se odnosila na to što je naplata naknade po starim propisima prestala krajem februara 2019.g, a sa primenom nove se kasni nekoliko meseci. Taj nedostatak sredstava je nenadoknadiv za lokalne budžete.

Od strane Ministarstva zaštite životne sredine, koga su predstavljali Branislav Atanasković, sekretar Ministarstva i Zoran Ibrović, načelnik Odeljenja za harmonizaciju propisa sa EU u oblasti životne sredine i Agencije za zaštitu životne sredine, koju su predstavljali Filip Radović, direktor Agencije i Nenad Redžić, rukovodilac Nacionalnog registra izvora zagađivanja, dobijen je poziv da se predlozi za poboljšanje ovih podzakonskuh akata mogu dostaviti u pisanom obliku, kako bi se obezbedila efikasnost u primeni predloženih propisa, koji se kao standard već primenjuju u više od 100 zemalja.

Ministarstvo, Agencija i SKGO su predložili da se od septembra organizuje 5 regionalnih radionica na kojima bi se u manjim grupama razgovaralo o konkretnim problemima na koje LPA nailaze u primeni predstavljenih propisa. Do tada je predloženo da LPA, zajedno sa službama za zaštitu životne sredine pripreme evidenciju privrednih subjekata i preduzetnika na koje se Naknada odnosi i za koje se može propisati. Evidentan je problem propisivanja Naknade za fizičkih lica, jer ne postoji jedinstven predlog koju bi evidenciju fizičkih lica mogli koristiti kao bazu podataka. Predlozi su bili od biračkih spiskova, do evidencija obveznika raznih vrsta poreza i doprinosa koje već postoje kao jedinstvene baze.

U dalju razradu uspostavljanja sistema za utvrđivanje i naplatu Naknade neophodno je uključiti Ministarstvo finansija, Kancelariju za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Institut Mihajlo Pupin, koji je IT podrška razvoju LPA.

Ovu aktivnost SKGO je realizovala u sklopu projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.