Vesti

Održane radionice u Pirotu i Šapcu o izradi Planova urbane mobilnosti

Stalna konferencija gradova i opština pruža podršku Pirotu i Šapcu u izradi Planova održive urbane mobilnosti. Podrška je sastavni deo projekta „Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama u Srbiji“ koji se finansira iz sredstava Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost jugoistočne Evrope, Nemačke razvojne saradnje (GIZ ORF EE).

Planovi održive urbane mobilnosti podrazumevaju uključivanje raznih interesnih grupa i građana prilikom procesa izrade. U tom smislu, tokom jula meseca u oba grada održane su prve radionice sa zainteresovanim stranama.

Radni timovi u oba grada su odredili institucije, preduzeća i pojedince za koje smatraju da imaju poseban interes za izradu plana. Neke od institucija koje su prepoznate su: osnovne i srednje škole, javni prevoznici, taxi služba, turistička organizacija i mnoge druge.

Na radionici koja je održana u Šapcu, 16. jula 2019. godine, Komisija za izradu plana je zajedno sa zainteresovanim stranama, diskutovala o postojećim problemima u saobraćaju u gradu, kao što su: veliki stepen motorizacije, nesavesni učesnici u saobraćaju, nepostojanje biciklističkih staza. Kao prednosti grada istaknuti su dosadašnji projekti unapređenja javnih površina, pešaška zona, postojanje obilaznice za teretni saobraćaj. Jedna od tema o kojoj je bilo najviše reči je unapređenje javnog prevoza, posebno u svetlu najavljenogjavno privatnog partnerstva za uvođenje novih linija za gradski prevoz. Ove godine, Šabac će se aktivno uključiti i obeležiti Evrospku nedelju mobilnosti, od 16. do 22. septembra.

U Pirotu je održana radionica 17. jula 2019. godine. Neki od osnovnih problema koji su do sada uočeni i za koje će Plan pokušati da da odgovore su: problem velikog broja putničkih automobila u gradu, parkiranje na javnim površinama i trotoarima i nepostojanje biciklističkih staza i traka. Neke od prednosti grada Pirota koje su uočene i za koje se planira dalje unapređenje su: tradicija biciklizma, bezbednost saobraćaja, kvalitet zelenih površina i površine za rekreaciju, nove pešačke zone, bolja povezanost svih delova gradskog područja, kvalitetniji javni gradski saobraćaj. Plan će ponuditi i odgovore na neke izazove koji će se javiti u bliskoj budućnosti, kao što su na primer, električna vozila (bicikli, trotineti, automobili), deljenje automobila i druge usluge.

U oba grada, izrada Planova održive urbane mobilnosti biće intenzivno nastavljena u septembru.