Vesti

Obuka ''Novi pristupi, metodologije i organizacioni modeli u upravljanju javnom svojinom'' održana u Kovinu

Izgradnja kapaciteta u oblasti upravljanja javnom imovinom zaposlenih u opštinama Kovačica i Kovin, jedna je od aktivnosti koja će se realizovati kroz projekat „Unapređenje ruralnog razvoja kroz učinkovito upravljanje imovinom”. Cilj ove obuke je da se službenici Opštinske uprave Kovin pripreme za novo i efikasnije upravljanje javnom svojinom.

Projekat se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Obuka je održana 15. i 16. jula 2019. godine u Opštini Kovin. Šesnaest službenika Opštinske uprave imalo je priliku da saradnji sa ekspertima za upravljanje javnom svojinom unaprede svoja znanja o pristupima, metodologiji i organizacionim modelima u upravljanju javnom svojinom. Teme kojima je bila posvećena posebna pažnja su: najvažniji zakonski okviri u oblasti upisa prava javne svojine JLS, primeri dobre prakse upravljanja opštinskom imovinom u regionu, kao i o obavezi vođenja evidencije javne svojine u skladu sa propisima Republike Srbije. Na obuci je predstavljen primer softvera za vođenje evidencije opštinske svojine, kao primere dobrih rešenja za terenski popis i digitalnih platformi GeoSrbija i eKatastar koji su korisni alati za popis imovine. 

Projekat ima za cilj da doprinese ruralnom razvoju u Kovinu i Kovačici kroz stvaranje efikasnog sistema upravljanja javnom imovinom. Projekat će povećati kapacitet opština u Kovačici i Kovinu za integralno upravljanje javnom svojinom, razviti efikasan i transparentan sistem prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonskim zahtevima za upravljanje javnom svojinom i podržati razvoj novih poslovnih modela i investicionih projekata za korišćenje svojine kroz upravljanje portfoliom javne svojine.